Sparekassen Kronjylland lukker afdelingen i Hejnsvig

Foto: René Lind Gammelmark

Sparekassen Kronjylland har har solgt den bygning hvor afdelingen i Hejnsvig har til huse. Køberen er Hejnsvig Menighedsråd der skal bruge bygningen til et levende menighedshus med plads til en masse spændende arrangementer. Det betyder samtidig at Sparekassen lukker afdelingen og har sidste åbningsdag den 25. oktober 2019 og ud over selve afdelingen lukker også pengeautomaten.

For knapt tre år siden blev afdelingen i Hejnsvig ændret til at have deltidsåben, med to ugentlige åbningsdage da kunderne i mindre omfang havde brug for at komme ind i afdelingen. Den udvikling har desværre fortsat, hvilket gjorde det muligt at sælge bygningen til Menighedsrådet i Hejnsvig da de viste interesse for at købe den.

For kunderne der er tilknyttet afdelingen i Hejnsvig vil det ikke få så store betydninger, for kunderne beholder den rådgiver de har haft indtil nu, men hvis man skal have personlig kontakt vil det så fremover skulle ske i afdelingen i Vorbasse.

Foto: René Lind Gammelmark

Sparekassen skriver endvidere at de stadig ser sig som en del af Hejnsvig, og vil også fremover støtte både foreningslivet og andre aktiviteter i byen.

Foto: René Lind Gammelmark