Regionens budgetforlig placerer Grindstedforureningen højt

Foto: René Lind Gammelmark

Mandag blev budgetforliget for Region Syddanmark godkendt, og man kan læse under punkt 9.2 om Generationsforureninger:

Aftaleparterne ønsker at styrke regionens indsats med at håndtere og skabe grundlag for oprensning af regionens generationsforureninger. Aftaleparterne lægger vægt på at videreudvikle indsatserne, hvis muligt i samarbejde med andre aktører, der ønsker at bidrage til at finde løsninger. Aftaleparterne noterer sig i denne forbindelse særligt det gode samarbejde med borgerne i Grindsted.

Håndtering af forureningerne efter Grindstedværket beløber sig til et større , trecifret millionbeløb i Grindsted By og godt 80 millioner kr. i Kærgård Klitplantage. Folketingets finansudvalg tiltrådte i maj 2019 et aktstykke, der bevilger 30 millioner kr. til indsatsen i 2019 og 20 milioner kr. i 2020. Regionsrådet har med udmøntningen af statsmidlerne for 2019 prioriteret indsatser, der på kortest mulige sigt reducerer miljøbelastningen fra forureningerne mest muligt, samt indsatser, der sigter mod at identificere de bedste muligheder for en langsigtet indsats over for forureningerne i Grindsted By. Aftaleparterne ser frem til primo 2020 at drøfte prioriteringen af de resterende statslige midler og en samlet plan for udmøntningen af den resterende del af regionsrådets bevilling på 10 millioner kr. fra budget 2019. Målet for indsatserne er at belyse en samlet plan for oprensning, herunder økonomi og tidsplan.

Regionsrådet har desuden igangsat en sundhedsundersøgelse, der forventes at foreligge primo 2020. Der er desuden afsat 3 millioner kr. i budget 2019 til anden fase af sundhedsundersøgelsen, såfremt resultaterne af fase 1-undersøgelsen giver grundlag herfor. Aftaleparterne ser frem til en grundig drøftelse af resultaterne, herunder med borgerne i Grindsted.

Det lokale regionsrådsmeldlem Kristian Nørgaard Nielsen’s forslag om at der skal laves en klar prioriteringsplan for oprensningen, herunder se på økonomi og tid for den enkelte forureningsområde er en del af forliget, og han siger det er et stort skridt i den rigtige retning.

 

Læs også:

Syddansk budgetforlig med flere penge til psykiatri og klima