Vestdanske lufthavne står sammen: Vi skal fastholde et Danmark i balance

Foto:Henrik Meisel

Afbalanceret klimabidrag og fornuftig investering i bæredygtig luftfart er den rigtige tilgang til at nedbringe CO2-udslippet på flyrejser. De vestdanske lufthavne er klare i spyttet om, hvad konsekvenserne kan være ved for høje og forkert brug af flyafgifter.

Enigheden i de vestdanske lufthavne er tydelig, når emnet falder på bæredygtig luftfart. De bakker alle op om grøn omstilling og dermed et klimabidrag på flyrejser, som udelukkende skal anvendes til den grønne omstilling af luftfarten. Men der er også en fælles bekymring om, hvad en forkert tilgang til det kan medføre.

Bekymringen baserer sig på, at høje afgifter kan medføre færre flyruter, og dermed en svagere sammenhængskraft i Danmark.

– Luftfarten er en livsnerve for både virksomhederne og turismeerhvervet i Danmark. Hvis der pålægges høje flyafgifter, vil vi med stor sandsynlighed opleve, at de vestdanske lufthavne får færre nye flyruter og nogle af de eksisterende forsvinder. Det vil skabe økonomisk ubalance i Danmark, siger Jan Hessellund, administrerende direktør i Billund Lufthavn og fortsætter:

– For at sikre en bæredygtig grøn omstilling af luftfarten har vi i branchen foreslået at opkræve et klimabidrag, som skal anvendes til at investere i den grønne omstilling til bio-brændstof. Det vil sikre, at erhvervslivet og turismeindustrien i Vestdanmark ikke bliver svækket – og dermed fastholder et Danmark i balance.

Pressemeddelelsen er sendt på vegne af alle vestdanske lufthavne: Aalborg Lufthavn, Esbjerg Lufthavn, Aarhus Lufthavn, H.C. Andersens lufthavn, Midtjyllands Lufthavn, Sønderborg Lufthavn og Billund Lufthavn til Netavisen Grindsted.

 

Fakta:

Luftfartens samfundsøkonomiske betydning for Danmark (Kilde: Copenhagen Economics (2016a) på baggrund af Intervistas (2015)):

Luftfartssektoren i Danmark spiller en væsentlig rolle for dansk samfundsøkonomi. Det er både i form af den aktivitet og indkomst, som genereres i luftfartssektoren og i form af de afledte økonomiske effekter fra den nationale og internationale tilgængelighed.

Samlet set vurderes luftfartssektoren at have en betydning på samfundsøkonomien med en værdiskabelse på omkring 100 mia. kroner årligt.

Der har tidligere været en afgift på flyrejser

Danmark har tidligere haft flyafgift på flyrejser. Frem til 2005 var der en flyafgift på 150 kroner pr. returrejse. I 2006 blev den nedsat til 75 kroner pr. returrejse. I 2007 blev den nedsat til nul kroner, og det har sidenhen betydet stor vækst i flyruter ind og ud af Vestdanmark. Det har også givet en betydelig vækst i erhvervsudviklingen og turismeindustrien