Åbent hus om trafiksikkerhed i hele kommunen på lørdag den 9. november

Foto: René Lind Gammelmark

På lørdag den 9. november fra klokken 10.00 til 14.00 inviterer Billund Kommune til åbent hus om trafiksikkerhed i MAGION i Grindsted.

  • Vi skal i gang med en trafiksikkerhedsplan, som sætter rammer for vores investeringer i at forbedre trafiksikkerheden i hele kommunen. Derfor håber vi at rigtig mange fra hele kommunen vil møde op og fortælle, hvor der er steder, der skal prioriteres, siger Per Nyhus, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Billund Kommune.

Lørdag den 26. oktober holdt Billund Kommune et tilsvarende møde i Billund Centret. En af deltagerne her var Britta Petersen fra Skjoldbjerg, og hun var godt tilfreds med udbyttet af mødet.

  • Jeg fik meget igennem og fik sagt det, jeg havde på hjerte. Der blev lyttet, og mine løsningsforslag og ideér blev taget seriøst.  Der var printet store kort, som gjorde det muligt præcist at udpege de steder, der kan forbedres.  Mine input handlede især om ændringer i forhold til cykelstier, fortæller Britta Pedersen.

Foto: Billund Kommune

 Arbejdet med den nye trafiksikkerhedsplan går i gang efter nytår, sådan at nye investeringer i trafiksikkerhed kan komme med i budgettet for 2021 og overslagsårene.

  • Det handler jo både om forebyggelse, men også om konkrete tiltal som det vi netop har aftalt i budget 2020, hvor der er afsat penge til at gøre noget ved trafiksikkerheden i rundkørslen ved Erhvervsgymnasiet i Grindsted, siger Per Nyhus.

Antal af uheld er steget – men der er færre personskader
Den nuværende trafiksikkerhedsplan 2015-2020 har blandt andet haft fokus på tryghed ved skolerne, trafik-politik på skolerne, de lette trafikanter i Billund by og steder, hvor der har været mange uheld.

I alt er der i perioden fra 2010 til 2018 sket 173 uheld i byzone og 147 i åbent land i Billund Kommune. Antallet af uheld er faktisk steget med 18 procent, men heldigvis er antallet af personskader faldet med 31 procent. Så selv om der har været flere uheld, er der heldigvis sket færre personskader.

  • Burde vi ikke vide, hvor der er farligt?. Jo og det gør vi også til en vis grad, men der sker konstant ændringer i trafikmønstre, og derfor er vi sikre på at et åbent hus arrangement kan være med til at give os værdifuld information i forhold til hvilke prioriteter vi skal have de kommende år, siger Lauge Clemmensen, der er Direktør for Teknik og Stabe i Billund Kommune.

Trafiksikkerhedsmødet holdes som åbent hus, hvor man kan komme og gå som man vil. Der bydes på kaffe, te, frugt og sandwich. Og man kan roligt tage børnene med skriver Billund Kommune i en pressemeddelelse.

Børnene er velkommen
De får mulighed for at deltage i lege og kompetenceudviklende aktiviteter på cyklen under særdeles kyndige hænder fra Dansk Skolecykling og Michael Bremer(www.danskskolecykling.dk). Michael har mange års erfaring med at undervise børn og unge. 

  • Britta fra Skjoldbjerg kom til Billund og det er vigtig for os at understrege at det åbne hus er for borgere fra hele kommunen. Var man forhindret i Billund kan man også komme med input til trafiksikkerheden derude på mødet i Grindsted, understreger Per Nyhus.

Man kan komme i direkte dialog med politikere og embedsmænd, og man kan via store kort udpege de steder, der kan forbedres eller man kan gøre det via iPads.

Foto: Hugo Sørensen, Billund Photo