Billund Friluft har fået ny bestyrelse

Fra venstre: Tina Kristiansen John Ullerup Henning Petersen Niels Henning Rasmussen Søren Vigsø Malene Tvergaard Ikke tilstede Kurt Schultz - Foto: Hugo Sørensen, Billund Photo

Nye kræfter er nu samlet i Billund Friluft, hvor man dels ønsker at videreføre ”gamle traditioner” samt ser på mulighederne for nye kulturelle tiltag i Billund.

Den nye bestyrelse i Billund Friluft er nu godt i gang med arbejdet. ”Vi glæder os til at tage fat og fælle for os alle er, at vi alle ønsker at skabe kulturelle arrangementer for borgerne i Billund. Uden opbakningen af den store flok af frivillige, som Billund Friluft bygger på, ville vi ikke eksistere. En stor tak til alle de frivillige, som tidligere har hjulpet til ved arrangementer og vi håber på lige så stor opbakning fra hjælpere i fremtiden, så Billund Friluft kan fortsætte.” fortæller formand Søren Vigsø. I den afgåede bestyrelse var der styr på sagerne, så med posten i den nye bestyrelse fulgte lange lister, hvor alle tidligere arrangementer er beskrevet med huskelister mm. ”Det er jo fantastisk at overtage sådan et stykke arbejde. Der er mange ting, som man skal huske og tage højde for, når man planlægger” fortætter Søren Vigsø, som også er glad for at Henning Pedersen, som har været en del af Billund Friluft i mange år fortsat, er en del af gruppen.

Billund Friluft bestyrelse består af Søren Vigsø, Niels Henning Rasmussen, John Ullerup, Tina Kristiansen, Malene Tvergaard samt Henning Pedersen og Kurt Schultz, som begge er suppleanter skriver Billund Friluft i en pressemeddelelse.

Fakta
Billund Friluft har eksisteret siden 2010 som en frivillig forening hvis hovedformål er at arrangere kulturelle og almennyttige aktiviteter i Billund – fortrinsvis i Billund Anlæg og på Friluftsscenen. Finansieringen af foreningens aktiviteter dækkes primært ved kontingent, kommunalt tilskud og sponsorstøtte.

Man kan på Billund Frilufts hjemmeside og på deres Facebook side holde sig opdateret om kommende arrangementer.