Sportsfiskerne havde gang i elektrofiskeriet

Foto: Lars Pedersen

8 liter havørredrogn var målet for årets elektrofiskeri i Ansager og Grindsted Å.

Ca. 25 frivillige fra Grindsted og Varde Sportsfiskerforeninger brugte weekenden den 7. og 8. december på at fiske Ansager og Grindsted Å igennem for at fange tilstrækkelig med avlsfisk til at sikre fremtiden for åens fiskestammer.

Målet på 8 liter blev ikke helt nået, men det var tæt. Mængden af rogn er nok til at producere det antal fiskeyngel, der skal bruges til udsætninger i efteråret 2021 for at opfylde udsætningsplanerne, udtaler formand for vandplejeudvalget i Grindsted Sportsfiskerforening, Kim Mikkelsen.

Forud for weekendens elektrofiskeri har GSF’s vandplejeudvalg brugt mange timer på planlægning og klargøring. Detaljerede tidsplaner for turene blev lagt, så fiskene kunne afhentes på de rigtige steder til rette tid. Eludstyret er blevet tjekket og kontrolleret af certificeret elektriker, tilladelser til fiskeriet er ansøgt hos fiskerikontrollen og det øvrige udstyr er gennemgået og efterset, så alt kunne foregå uden problemer. Sidst, men ikke mindst, er der blevet sørget for forplejning, så alle mand kunne trodse vejrguderne.

Så længe de fysiske forhold i Varde Å Systemet ikke er optimale med hensyn til spærringer, der hindrer laks og ørred adgang til de vigtige gydeområder længst oppe i de små tilløb, så er det nødvendigt at lave det avlsarbejde, som frivillige fra sportsfiskerforeningerne udfører.

Hvis vi ikke laver det her arbejde, ser det ikke godt ud for lakse- og havørredbestandene i fremtiden, forsætter vandplejeformanden.

Der var fokus på havørreden ved weekendens fiskeri, men der skulle også opfiskes ca. 30 laks, 15 hanner og 15 hunner, som skal indgå i Dansk Center for Vildlaks’ avlsarbejde med laksebestanden. Det lykkedes allerede om lørdagen at fange tilstrækkeligt med laks, hvor der på turen ned over Ansager Å blev talt 70-80 laks.

Alt i alt, så længe der er frivillige til at gøre det nødvendige arbejde, så kan vi holde liv i fiskestammerne, indtil de fysiske forhold forhåbentligt snart er bragt i orden, slutter Kim Mikkelsen i en pressemeddelelse.

Klik på billederne under artiklen for at se billederne i stor størrelse.