Claus B. Nissen kan fejre 25 års jubilæum den 9. januar 2020 hos DuPont i Grindsted.

Foto: DuPont / Jettes Foto

Den 9. januar 2020 kan DuPont Nutrition Bioscienses i Grindsted  fejre endnu en 25 års jubilar.

Som ung arbejdede Claus som bydreng for en smørrebrødsforretning og planen var at blive kok. Han valgte dog senere at skifte spor til klejnsmed og fik læreplads på Vojens Slagteri.

Claus blev færdiguddannet klejnsmed i 1987 og dagen efter at han var udlært startede han ved Midtjysk Maskinmontering og arbejdede her frem til 1995.

Da Dorthe, Claus’ kone, får arbejde ved Matas i Grindsted, vælger Claus af flytte med og bliver ansat på Danisco d. 9. januar 1995.

Her startede han i reparation 201 under Knud Korsgaard og senere Ib Nielsen. De første år arbejder Claus også for reparationsafdeling 202 under Lars Valter.

Claus specialiserer sig hurtigt i pulverafdelingerne og da Lars Valter bliver syg, besluttes det at teste Claus i rollen som arbejdsleder sideløbende med Ib Nielsen.

Udfaldet af testen var meget positivt og Claus tilbydes rollen som reparationsmester  under Bo Høeg Olesen.

Senere omstruktures der i Vedligeholdesesafdelingen og Claus overtager alle pulver- og færdigørelsesanlæg under en en mekanisk reparationsafdeling.

I sin fritid er Claus professionel brandmand og derfor faldt det naturligt at tage rollen som leder af DuPont Grindsteds beredskab for personredning,  brand-  og miljøuheld. Claus er også den man ringer til, hvis der er brug for en top professionel førstehjælper.

Han har udviklet sig meget i sin rolle som leder og ynder at gå forrest som det gode eksempel både over for medarbejderne, ledelsen og ved nye tiltag.

Claus har en fantastisk evne til at kunne snakke med alle. Dette gør han med humor, lune, autoritet og med en rolig og hjælpsom tilgang til tingene.

Dorthe og Claus har to voksne drenge, og fritiden bruges på at restaurere huset på Ågelundsvej, og en tur ud i naturen med campingvognen.

Jubilæet fejres fredag d. 10. januar 2020 med en reception kl. 09.30.