Borgerlisten nedlægger sig selv !

Ole Marcussen - Foto: René Lind Gammelmark

Skift fra Borgerlisten til Socialdemokratiet  

Borgerlisten har været en ubetinget succes.

Vi har 2 ud af 25 pladser i Billund byråd, hvor vi har formået at være den kritiske og konstruktive opposition til det siddende flertal.

Ideen bag Borgerlisten var, at skabe en tværpolitisk liste. Det har vi ikke formået. Det er der nok en årsag til….

Mit hjerte har altid banket for de svageste i samfundet og det var derfor jeg gik ind i politik.  Jeg er mere rød end jeg er blå. Derfor har den borgerlige del af listen også haft trange kår.

Som konsekvens heraf har Heidi og jeg valgt at nedlægge Borgerlisten og meldt os ind i socialdemokratiet skriver Ole Marcussen i en pressemeddelelse.

Vi fortsætter i lokalpolitik – Den politiske vandrepokal, som jeg jo efterhånden er blevet, har fundet hjem igen.

Vores personlige værdier går fint i tråd med værdierne hos socialdemokratiet og vi ser frem til at blive en del af noget større.

Vi vil fortsat arbejde stenhårdt for borgerne i Billund kommune. Nu bare fra en lidt bredere platform.

Vi kender den socialdemokratiske byrådsgruppe ret godt og vi glæder os til dette samarbejde udtaler Heidi Nielsen og Ole Marcussen.