Anna Louise Siggaard fortalte om helligtrekonger og museumsprojekter

Foto: René Lind Gammelmark

Mandag den 13. januar 2020 var der Nørkleaften på Karensminde.

Museumsinspektør Anna Louise Siggaard bød de fremmødte velkommen til denne sene “Helligtrekongeraften” på Karensminde. Da stearinlyset var blevet tændt, var der som traditionen byder til Nørkleaften en sang der skulle synges.

Foto: René Lind Gammelmark

Helligtrekonger
Anna Louise Siggaard fortalte om traditionerne ved helligtrekonger aften og om Middelalderlegenden Helligtrekonger. Lyset er en af traditionen der symolerer de tre konger/ tre vise mænd. Med helligtrekonger slutter julen også, i gamle dage var der nogen der havde puttet krudt i lysene, så braget symbolsk viste at nu var julen væk, det tror jeg nu ikke der er i det lys vi her har stående konstaterede hun.

Foto: René Lind Gammelmark

Foto: René Lind Gammelmark

Anna Louises Rejse
Efter fortællingen om helligtrekonger, fortalte Anna Louise om da hun som 6-8 årig pige for første gang så Alle tiders jul, og året efter Alle tiders nisse,  julekalenderne hvor Pyrus blev kendt. Hun blev hurtigt imponeret over Birger Bertramsen der i Jesper Kleins skikkelse var rigsarkivaren, hvorfor hun den gang besluttede sig for at hun ville være lige som ham, fordi han kendte så meget til historierne. Og sådan gik det til at Aalborgpigen efter 9. klasse i folkeskolen kom hun i Gymnasiet, hvorefter den direkte vej til Universitetet, hvor hun som blot 23 årig havde skrevet sit speciale og var historiker.

Specialet skrev hun på Aalborg Stadsarkiv og efter hun var færdig med specialet blev hun tilbudt en vikarplads på arkivet, da hendes mentor var blevet købt fri til noget forskning, hvorfor der var en ledig vikarplads.

Hun mødte sin mand på Rømø, han kommer fra Ribe, og hun søgte derfor en stilling  som Museumsinspektør hos Sydvestjyske Museer, hvor hun var ansat i 6-7 år. Opgaverne i Ribe var ikke så forskelligartede, og en dag så hun et stillingsopslag fra det mindre Billund Kommunes Museer, og hun søgte og fik stillingen som hun har haft siden 2017.

Opgaverne på Billund Kommunes Museer er mere forskelligartede end da hun var hos Sydvestjyske Museer, blandt andet fordi Museet er mindre. Hun kan f.eks. godt lide at forske og det er der også mulighed for nu.

De fremmødte kom med forskellige spørgsmål og da de var blevet besvaret var det til til en sang mere, inden kaffepausen.

Efter kaffepausen fik de fremmødte et indblik i nogle af de mange projekter Billund Kommunes Museer har i gang, i samarbejde med Karensmindes Venner.

Foto: René Lind Gammelmark

Foto: René Lind Gammelmark

Foto: René Lind Gammelmark

Næste gang der er Nørkleaften, er den 3. februar , hvor Museumsinspektør Holger Grumme Nielsen fortæller om “Københavner”plantager.