4. februar kan du komme til broderiaften – workshop på biblioteket i Billund Centret

Iben Høj og 800 borgere brodererkunstnerisk kommentar til genforeningsjubilæet 2020 på Trapholt

Hvad betyder genforeningen for os i dag?
Der er skrevet og talt meget om genforeningen. Trapholt giver genforeningen en kunstnerisk form, når 800 borgere sammen med tekstilkunstner Iben Høj skaber et gigantisk broderet fællesværk – Grænseløse Sting, der diskuterer grænser før og nu. Der er åben for tilmelding til projektet, hvor det både vil være muligt at brodere hjemme, ved fællesworkshops på Trapholt samt ved 10 workshops med Iben Høj placeret rundt omkring i hele Danmark og syd for grænsen. Kulminationen bliver ferniseringen af værket Grænseløse Sting 16. maj 2020.

Projektet har afsæt i, at kvinder omkring genforeningen benyttede broderiet som et politisk våben, der markerede deres nationale tilhørsforhold til Danmark. Der blev broderet klokkestrenge, puder etc. med nationale symboler som rigsvåben og dannebrog samt danske slotte og Dybbøl Mølle. I Grænseløse Sting inviteres alle deltagere til at afbilde hvad de forstår ved fysiske eller mentale grænser i dag. Projektet perspektiverer hvor relativt ny Danmarks grænse mod syd er, og hvordan grænser både geografisk og mentalt flytter sig. Med afsæt i broderitraditionen koblet med Iben Højs kunstneriske rammesætning er projektet en aktuel kunstnerisk kommentar til genforeningen.

Museumsdirektør Karen Grøn siger:
-Det er godt med bøger og foredrag om genforeningen. Men dette projekt kan noget helt andet. Udgangspunktet er, hvad hver enkelt forstår ved grænser. Broderiets fysiske langsommelighed forbinder tankerne med kroppen. De 800 bidrag bryder personlige grænser og bliver et fysisk bil-lede på hvad der kan skabes i fællesskab. Det vil give så mange som muligt mulighed for at kunne deltage, og man vælger selv om man ønsker at være på begynder, mellem eller højt niveau. Jeg har meget store forventninger til det faglige niveau, hvor vi i tidligere projekter har været imponerede over hvor dygtige mange borgere er til håndarbejde.

Workshops på Trapholt, i regionen og over grænsen.
Alle kan deltage – både private borgere, skoler, institutioner og foreninger. Der vil blive afviklet to kæmpe opstartsworkshops den 8. januar og 11. januar, hvor museumsdirektør Karen Grøn, kunstner Iben Høj og brodøse Tine Wessel vil introducere projektet og brode-rimaterialer udleveres. Januar til marts afholdes der broderiaftener på Trapholt, hvor der også vil være oplæg om genforeningen, grænser og broderi. Trapholt og Iben Høj rykker også ud af huset til 10 workshops, med partnere over hele Danmark og syd for grænsen, hvor det også bliver muligt at afhente materialer.

I Billund er der workshop den 4. februar 2020 på biblioteket i Billund Centret fra kl. 18 til 21

Iben Høj siger:
-Jeg tager udgangspunkt i ældre, falmede og hengemte Dannebrogsflag med et væld atrøde nuancer og gulnede sarte områder af lyse farver, hvor man kan fornemme historien og levet liv. Deltagere vil blandt andet komme til at brodere på mine egne strikkede tekstiler meddisse forskellige delikate nuancer af rødt. I samarbejde med brodøse Tine Wessel har jeglavet en instruktion, så både begyndere og eksperter kan deltage med det bedste de kan. Værket bliver 6 meter højt og kommer til at svæve i den smukke rotunde på Trapholt i en form der leger med begrebet grænser og skaber nye rum i rummet. Stof og tråd bliver ens for alle deltagere, og sikrer at de 800 individuelle bidrag får et storslået helhedsudtryk.Iben Høj, som er berømt for sine store udsøgte tekstilværker, udstiller nationalt og interna-tionalt, og har blandt andet repræsenteret Danmark ved Milano Designweek 2018.

Værket udstilles
Alle deltagere inviteres til fernisering medio maj på Trapholt. Værket bliver udstillet frem til ultimo oktober 2020 og kommer derefter til at indgå i Trapholts samling. Projektet er støttet af Kulturministeriets og Folketingets pulje til markering af Genforeningsjubilæet 2020, Kolding Kommunes Genforeningspulje og Statens Kunstfond skriver Trapholt i en pressemeddelelse.