Nørkleaften på Karensminde den 3. februar

Arkivfoto: René Lind Gammelmark

Mandag den 3. februar 2020 kl. 19.00 er der Nørkleaften på Karensminde.   Denne gang handler det om Magasinbyggeriet.

Museumsinspektør Jonas Hørup Ruskjær fortæller om noget af det museumsfaglige arbejde der foregår bag kulisserne på museet. Ofte forbindes museer med formidling og forskning, da det er her vi møder befolkningen. Bag kvalificeret formidling og forskning ligger en fokuseret indsamling, registrering og bevaring af museets genstande. Aftenens tema tager afsæt i to af museets ansvarsområder, registrering og bevaring og måden hvorpå Billund Kommunes Museer arbejder med dette.

Alt dette leder op til det forestående magasinbyggeri, hvor Jonas er en del af projektgruppen. Han vil fortælle om baggrunden herfor, den aktuelle status, forskellige perspektiver og overvejelser samt inspiration fra andre magasinbyggerier i henholdsvs Vejle og Ribe.  

Dette er samtidig en mulighed for at møde et nyt ansigt på museet og høre om hans baggrund og hvorfor han netop vægter dette ansvarsområde skriver Museet i en pressemuseum.

Denne aften kan man også høre fortællingen om, hvorfor man i gamle dage fejrede Kyndelmisse eller Kjørmes Knud, som det hedder på dansk.

Tilmelding foregår gennem museets hjemmeside: billundmuseum.dk , det koster 60,- kr. at deltage, arrangementet foregår på Museumscenter Karensminde, Morsbølvej 102, 7200 Grindsted

Arrangør: Billund Kommunes Museer og Karensmindes Venner

Yderligere information: www.billundmuseum.dk
Følg museet på facebook.com/billundkommunesmuseer