Troels Ravn er blevet genvalgt som kandidat til folketinget

Troels Ravn (A) - Foto: René Lind Gammelmark

Socialdemokraterne i Billund og Vejen kommuner har afholdt deres årlige kredsgeneralforsamling.

Troels Ravn blev genvalgt som kredsens folketingskandidat, mens Jonas Midstrup, Billund, afløste Gunnar Skov, Rødding, på formandsposten.

I sin beretning glædede Troels Ravn sig over den gode start, den socialdemokratiske regering har fået og den store fremgang til Socialdemokratiet og de personlige stemmetal i valgkredsen ved valget 5. juni.

– Vi har vist borgerne en ny retning. Regeringen prioriterer klima og miljø, velfærd og uddannelse, og kommuner og regioner har fået flere penge til blandt andet ældrepleje, sundhed og folkeskolen, understregede Troels Ravn ifølge en pressemeddelelse.

Troels Ravn fortalte også, at der det kommende år ligger store opgaver for regeringen, når den skal levere løsninger på den kommunale udligning, politireform, samt spørgsmålet om tidligere pension til nedslidte mennesker på arbejdsmarkedet.

Jordforureningen i Grindsted blev også debatteret. Her understregede Troels Ravn, at han mener, en oprydning bør starte hurtigst muligt.

– Regionerne skal have lavet en samlet plan for økonomi og hvilke af de store generationsforureninger i Danmark, vi skal gå i gang med først. Men regeringen har som den første regering nogensinde ved sin tiltrædelse udtalt, at den tager forureningen alvorligt, og at der skal ryddes op, lyder det fra Troels Ravn, Vejen.