Frivilligcenter Billund inviterer til repræsentantskabsmøde

Foto: René Lind Gammelmark

Onsdag den 26. februar 2020 kl. 19.00 afholder Frivilligcenter Billund repræsentantskabsmøde i lokalerne på Nymarksvej 10.

Vi har glædet os til at indkalde til det første repræsentantskabsmøde i Frivilligcenter Billund skriver Frivilligcenter Billund i en pressemeddelelse.

Vi tyvstartede lidt sidste år, da vi holdt det sidste repræsentantskabsmøde i FriSam samme sted. Og hvor er der sket meget siden!

Det vil I høre meget mere om på mødet, hvor vi også vil fortælle om det kommende års fokusområder for Frivilligcenter Billund.

Vi starter festligt op med velkomstdrink og kransekage, og der kommer også kaffe og te senere.

Hver medlemsforening eller personligt medlem af Frivilligcenter Billund har 1 stemme på mødet.

Der kan ikke stemmes ved stedfortræder.

Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før repræsentantskabsmødet via mail til admin@frivillig-billund.dk eller ved personlig aflevering på kontoret.

Som forenings- eller personligt medlem af Frivilligcentret kan du stille op til valg til bestyrelsen. På den måde kan du være med til at forme vores fremtid.

Du er også altid velkommen som frivillig!

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Årsberetning fra Frivilligcenter Billund ved formand Anne Eriksen
 5. Planer for 2020 ved centerleder Noémi Rasmussen og bestyrelsesmedlem Charley Stephansen
 6. Godkendelse af 
  Regnskab
  Kontingent – foreslås fastholdt til 100 kr/år.
  Budget
 1. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Linda Christensen. 3 bestyrelsesmedlemmer genopstiller ikke.
 2. Valg af 2 suppleanter: På valg er Bente Christensen og Anne Dorthe Steffensen.
 3. Valg af intern revisor og revisor-suppleant: På valg er Hanna Hylgaard og Ane Grethe Kühl.

Desuden skal der vælges autoriseret revisor. Bestyrelsen foreslår Revision Plus, Grindsted.

 1. Indkomne forslag
 2. Eventuelt
 3. Rundvisning

BRUG DIN STEMME og få indflydelse på det frivillige liv i BILLUND KOMMUNE!