Unge- og Kulturudvalg klar med anbefaling af Fremtidens Musikcentral i Grindsted

PR-Foto Billund Kommune

Efter et års arbejde med involvering af alle interessenter er Unge- og Kulturudvalget i Billund Kommune nu klar med en anbefaling af Fremtidens Musikcentral lige midt i Grindsteds unikke Campus område, hvor 2.000 folkeskole- og campus elever har deres daglige gang sammen med musikudøvere, sportsudøvere og kulturudøvere.

Forslaget vil være en meget kraftig opgradering af kulturmulighederne i centrum af Campus, og det er et begejstret og enigt Unge- og Kulturudvalg, der bringer forslaget frem, et forslag, der i videst muligt omfang har taget højde fra de mange gode ønsker fra interessenter, og den økonomi, der er til rådighed.

 Der har været et ønske om en sal med en større kapacitet end mulighederne inden for projektets rammer giver plads til. Derfor ønsker udvalget på et senere tidspunkt at undersøge behov og potentialer nærmere i forhold til faciliteter til større kulturelle arrangementer.  

Dispositionsforslaget som Økonomiudvalget og Byrådet får overbragt med en anbefaling tirsdag den 4. februar tager udgangspunkt i at bevare historien fra den nuværende musikcentral, udvide den og give plads til unikke rammer for både de spændende og formelle tilbud i Ungdomsskolen og Kulturskolen, men også foreningsaktiviteter og et mere uformelt miljø for og med de unge. Derudover vil Fremtidens Musikcentral rumme faciliteter til koncerter, undervisning, foredrag og andre arrangementer og aktiviteter.

Unge- og Kulturudvalget er særligt positive overfor den mulighed, der opstår med Fremtidens Musikcentral for at frembringe et nyt identitetsskabende sted, hvor særligt de unges muligheder for at udfolde sig både kreativt og kunstnerisk er i fokus.

Udvalget er også meget positive overfor forvaltningens arbejde med involvering af interessenter.

Det hele munder nu ud i et dispositionsforslag, der giver muligheder til rigtig mange brugere og et forslag, der bygningsmæssig både bevarer værdi arkitektonisk og historisk helt tilbage til Musikcentralen var varmecentral og samtidig tilfører en ny bygning, der giver unikke muligheder for et fællesskab for formel og uformel fritid, for skolerne og som kulturhus.

Dispositionsforslaget anbefales til Økonomiudvalgets- og Byrådets godkendelse.   

Fakta:
Projekt Musikcentralen blev en mulighed, da det lokale Folketingsmedlem Anni Matthiesen i 2018 kom med et forslag, som blev en del af finansloven 2018 med otte millioner kroner.

Billund Byråd har afsat yderligere otte millioner kroner, så der er i alt 16 millioner kroner til projektet skriver Billund Kommune i en pressemeddelelse.