Lokale foreninger har modtaget ialt 118.195 kr fra DIF & DGI’s foreningspulje i 2019

Foto: DIF

I 2019 modtog fem foreninger i Billund Kommune støtte fra DIF & DGI’s Foreningspulje

Pengene har været med til at skabe masser af aktiviteter og opfylde de frivillige drømme. Puljen åbner igen 1. marts 2020.

De fem foreninger i Billund Kommune er:

  • Gyttegård Golf Klub der har modtaget 30.000 kr.
  • Sdr. Omme IF Håndbold der har modtaget 30.000 kr.
  • Sdr.Omme Skytteforening der har modtaget 24.800 kr.
  • Grindsted Pistol Klub der har modtaget 17.000 kr
  • Sdr.Omme Badmintonklub der har modtaget 16.395 kr.

 De fem foreninger har tilsammen modtaget 118.195 kr i tilskud fra Foreningspuljen fra DIF & DGI

Interessen for DIF og DGI’s foreningspulje er fortsat enorm. I 2019 – puljens andet leveår – blev der bevilget i alt 47 millioner kroner til 1464 idrætsforeninger i 95 ud af landets 98 kommuner. Midlerne er gået til en masse forskellige tiltag som f.eks. renovering af klatrevæggen på kornsiloen på Haderslev Havn, etablering af lys ved Sorø Tennisklubs baner og en indsats for bedre badekultur i Brande Idrætsforening.

”Jeg glæder mig over, at de frivillige kræfter og medlemmerne ude i idrætsforeningerne på den her måde får en hjælpende hånd. Idrætsforeninger er med til at skabe fællesskaber og sunde aktiviteter i alle Danmarks lokalsamfund, og den her pulje bakker op om det gode arbejde i foreningerne,” siger skatteminister Morten Bødskov (S).

Sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, SF og Radikale Venstre står Socialdemokratiet bag den politiske aftale om at oprette lokalforeningspuljer på i alt 70 millioner kroner årligt. Midler som foreningslivets forskellige hovedorganisationer skal uddele til deres lokalforeninger.

Midler skaber udvikling og aktivitet
For at spare administrationsudgifter gik DIF og DGI sammen om at etablere DIF og DGI’s foreningspulje. Herfra uddeles midlerne til idrætsforeningerne på baggrund af ansøgninger.

”Midlerne skaber udvikling og aktivitet i de enkelte idrætsforeninger og gør derfor en kæmpe forskel ude i lokalsamfundene. Der har været tusindvis af spændende og inspirerende ansøgninger, og foreningspuljen har opfyldt rigtig mange af de ønsker og drømme, som findes blandt de frivillige kræfter i idrætsforeningerne,” siger Niels Nygaard, formand for Danmarks Idrætsforbund (DIF) i en pressemeddelelse.

Der er også stor tilfredshed med foreningspuljen hos DGI.

”Det er er godt at se, at der er kort vej fra ansøgning til handling. Når de mange idéer og initiativer bliver til virkelighed, så gør det en positiv forskel i forhold til at få flere i gang med at dyrke idræt og motion. Derved støtter idrætsforeningerne også op om Bevæg dig for livet, DGI og DIF’s fælles ambition om at gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation,” siger Charlotte Bach Thomassen, formand for DGI.

Den 1. marts 2020 åbner DIF og DGI’s foreningspulje igen for ansøgninger. Nærmere information om puljen, der foreløbig løber til og med 2021, kan findes på de to idrætsorganisationers hjemmesider. Her kan man også finde en oversigt over, hvilke foreninger der hidtil har fået bevilget penge fra puljen.