Ny forening indkalder til stiftende generalforsamling

Foto: René Lind Gammelmark

En ny forening indkalder til stiftende generalforsamling:

Støtteforening for botilbuddene for handicappede i Billund kommune

Det sker tirsdag den 10. marts 2020 kl. 19.00 på Caféen (tidligere Café Himmelblå) der har til huse på Sydtoften 8 i Grindsted.

Foreningens formål er at skabe og støtte aktiviteter og sociale arrangementer for borgere med handicap, der har tilknytning til botilbuddene (Lindegården, Sydtoften 381, Lyngsø, Bofællesskab 1, Bofællesskab 2, Bofællesskab 3, Bofællesskab Vorbasse og Ungbo).

Det er foreningens formål at indsamle midler, afholde arrangementer for indsamlede midler og medvirke ved arrangementer, som et supplement til det faglige personale.

Der vil både være borgere fra botilbuddene og øvrige bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen.

Dagsorden for stiftende generalforsamling vil være:

  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Præsentation af baggrunden for foreningens stiftelse
  • Præsentation og godkendelse af vedtægter
  • Forslag til budget og kontingent
  • Valg af bestyrelse
  • Valg af revisor
  • Eventuel

Der vil være kaffe og kage til generalforsamlingen.

Vi håber på at se mange fremmødte skriver Inge Nielsen og Karen-Marie Skov Sørensen der er pårørende til borgere på Sydtoften 381 i en pressemeddelelse.