75 år i børnenes tjeneste: Red Barnet runder et skarpt hjørne

Red Barnets byttebørs var også klar - Foto: René Lind Gammelmark

Red Barnets lokalforening i Billund Kommune har gang i mange aktiviteter. Kernen i det hele er Familieoplevelsesklubben, der også bliver omdrejningspunktet i festligholdelsen af jubilæet lørdag den 14. marts, hvor Red Barnet fylder 75 år.

Dagen bliver markeret med et arrangement på Gården i Billund. Det starter om formiddagen med et lukket arrangement for de tilknyttede familier og frivillige. Fra kl. 14 til kl. 16 bliver der så en slags reception, hvor alle er velkomne. Her vil der bl.a. være musikalsk underholdning ved familien Schmahl samt kaffe til de fremmødte skriver Red Barnet i en pressemeddelelse.

Lederne af Familieoplevelsesklubben, Anny Pedersen og Vibeke Norup håber, at en del tidligere medlemmer af klubben samt nuværende og tidligere frivillige vil kigge forbi. De fortæller, at de sammen med 12-15 frivillige laver 8 – 10 arrangementer om året for børn, der efter kommunale fagfolks vurdering har et behov for at få nogle gode oplevelser sammen med deres familier.

De fortæller også, at der er gang i mange andre ting i lokalforeningen i kommunen
– Vores lokale Red Barnet har deltaget aktivt i landsindsamlinger i mange år samt indsamlinger på valgsteder i forbindelse med folketingsvalg eller kommunalvalg. I samarbejde med Billund Kommune har frivillige også sørget for at følge ikke-aktive børn i alderen 5-12 år ud i foreningslivet. Det er sket gennem projekt ”Plads til Alle”. De sidste 4 år har vi også afviklet sommerlejre for familier i klubben. Det nyeste initiativ lokalforeningen har sat i søen er en byttebørs, hvor børn kan komme med legetøj, de ikke længere bruger og få noget andet med hjem i stedet.

Aktiviteterne koster selvfølgelig nogle penge, som lokalforeningen gennem årene har været i stand til at skaffe hos velgørende foreninger, fonde og privatpersoner. Derfor håber Niels Peter Pedersen som formand også på at se nogle af disse sponsorer, så vi kan få lejlighed til at sige dem tak og vise dem, hvad pengene går til.

De sidste 4 år har vi også afviklet sommerlejre for familierne i klubben.

Vibeke Norup, der også er HR-ansvarlig i foreningen, vil samtidig benytte lejligheden til at opfordre interesserede i lokalområdet til at melde sig som frivillige.

– Som frivillig er du med til at planlægge og afvikle aktiviteterne. Du vil opleve glæden ved at hjælpe børn og familier, der har brug for en håndsrækning. Du bliver en del af et meningsfyldt fællesskab, du udvider dit netværk og får nye personlige og faglige kompetencer.

Red Barnet blev grundlagt 14. marts 1945 og har i dag 2000 frivillige fordelt på 60 lokalforeninger i hele Danmark.