Grindsted Fællesantenne holder generalforsamling på onsdag

Foto: Hans Braxmeier (Pixabay)

Onsdag kl. 19.30 afholder Grindsted Fællesantenne ordinær generalforsamling på Ungdomsgården i Grindsted.

DAGSORDEN:

  • Valg af dirrigent
  • Beretning fra bestyrelsen
  • Aflæggelse af regnskab til godkendelse
  • Fremlæggelse af budget
  • Indkomne forslag
  • Valg – a) valg til bestyrelsen  b) valg af 2 suppleanter
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

Der kan kræves forevisning af legitimation ved indgangen, som dokumentation for medlemsskab af GFA.

Efter selve generalforsamlingen præsenterer YouSee nyt.