Billund Kommune opfordrer til at stoppe med at holde arrangementer mv. på plejecentre

Foto: Pixabay

Billund Kommune følger løbende situationen med Coronavirus og henholder sig til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, følg med på www.sst.dk/corona og https://politi.dk/corona (henviser til hinanden)
• Der kan dog være forhold som gør, at det skal afklares i den enkelte sag f.eks. afholdelse af arrangementer, arrangementer borgere og medarbejdere har deltaget i o.lign.
• Konkrete forespørgsler f.eks. ved tvivl om afholdelse af arrangementer drøftes i sundhedskrisestaben og der træffes beslutning. Sundhedskrisestaben træffer beslutning for aktiviteter i kommunale haller eller hvor der er kommunale arrangører.
• I forhold til private haller, foreninger gælder de anbefalinger, der kommer fra Sundhedsstyrelsen og Politiet.

Sundhedskrisestaben er endnu ikke formelt aktiveret i Billund Kommune, men har holdt tre møder siden 2. marts. Krisestaben var tirsdag samlet til Statsministerens pressemøde, og holdt herefter møde.

Forskellige aktiviteter bliver aflyst i en periode
Der foregår rigtig mange aktiviteter på kommunens plejecentre og aktivitetssteder, det er dejligt og med til at berige livet for beboere, pårørende og ansatte. Men lige nu i situationen med Coronavirus er der brug for at beskytte beboerne i forhold til smitte. Derfor aflyses møder og arrangementer på centrene i en periode.
Helt konkret betyder det blandt andet, at stiftende generalforsamling i en kommende støtteforening for botilbudene for handicappede i aften er aflyst, og det samme vil gælde en hel række andre faste møder eller events på centrene den kommende tid.

BillundSkolen har udsat deres skolefestival den 2. april, Vestre Skole udsætter deres traditionelle påskemarked til den 29. maj.

To personer er i karantæne
I Billund Kommune har vi tirsdag eftermiddag kendskab til en medarbejder og en elev, som af egen læge er sat i karantæne i forhold til at have haft kontakt eller mulig kontakt til en smittet person oplyser Søren Madsen fra Billund Kommune.