Sundhedskrisestaben i Billund Kommune blev i dag formelt aktiveret

Rådhuset, Billund Kommune Foto: René Lind Gammelmark

Sundhedskrisestaben i Billund Kommune blev i dag formelt aktiveret og har base i byrådssalen, hvor der løbende er møder.

Vi skal også internt tænke på, hvilke møder vi kan udskyde, holde via videokonference eller skype.

På de områder, der arbejder med sårbare borgere er personalemøder med videre aflyst.

Øvrige områder opfodres til at gentænke, hvilke møder der nødvendigt, der gælder også møder på kommunale matrikler med eksterne deltagere. Igen kan der være særlige forhold som afklares med nærmeste leder.

Hjemmearbejde: Som udgangspunkt møder vi stadig ind på arbejdspladsen. Der kan være særlige hensyn som aftales med nærmeste leder.

Status på arrangementer med mere i Billund Kommune tirsdag den 11. marts.
I forhold til arrangementer og idræt får vi rigtig mange forespørgsler. Vi vurder og rådgiver kommunale institutioner ud fra de anbefalinger, der er fra Sundhedsstyrelsen/Politiet og opfordrer selvejende institutioner og foreninger til at gøre det samme.

Anbefalingerne kan ses her

I Billund Kommune har vi kendskab til at følgende arrangementer er aflyst siden seneste nyhedsbrev.
Dagplejen aflyser alle legestueaktiviteter foreløbig til udgangen af marts.

Træningsaktiviteter i Træningsenheden aflyser. Det gælder:
• Den ældre geriatriske borger, som træner på hold
• KOL-rehabilitering
• Kræft-rehabilitering
• Hjerterehabilitering
• Diabetesskole

Derudover er demensdaghjemmet på Fynsgade og Værestedet på Billund Plejecenter lukket for aktiviteter.

Der er ændringer i driften på Caféen på Sydtoften.