DI: Aftale om lønkompensation vil redde danske arbejdspladser

Foto: DI

Regeringen har sammen med arbejdsmarkedets parter indgået en aftale, som kompenserer virksomhederne for en del af lønudgifterne til de mange medarbejdere, som er eller bliver sendt hjem. Ifølge DI kan aftalen blive en tiltrængt redningskrans til mange virksomheder, som er presset hårdt på deres levegrundlag og står over for at skulle afskedige medarbejdere skriver DI i en pressemeddelelse.

– Vi står i en helt ekstraordinær og ekstraordinært vanskelig situation. Jeg er lettet over, at vi kan være med til at præsentere denne løsning med lønkompensation, som DI har arbejdet intenst for i den seneste periode. Aftalen vil redde arbejdspladser, redde virksomheder fra lukning, og den kan være med til at begrænse nogle af de permanente skader på vores samfund som følge af denne alvorlige krise, siger DI’s adm. direktør Lars Sandahl Sørensen.

Den statslige lønkompensation til fyringstruede lønmodtagere vil udgøre ¾ af de samlede lønudgifter for de omfattede medarbejderes løn månedligt, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat. For timelønnede kan den statslige lønkompensation udgøre 90 pct., dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat. Virksomhederne kan være omfattet af ordningen i maksimalt tre måneder, og det er en forudsætning for at bruge ordningen, at virksomheden ikke afskediger nogle medarbejdere eller anvender andre ordninger, som giver mulighed for at sende dele af medarbejderne hjem uden løn.

DI-direktøren understreger, at danske virksomheder ikke undgår store tab som følge af corona og de markante tiltag, som regeringen og myndigheder har taget for at værne om danske menneskeliv.

– Der er ingen nemme løsninger på denne krise, og aftalen her er ikke noget endegyldigt svar på de massive problemer, som virksomhederne står med. Vi kommer til at se mange konkurser og afskedigelser, og der er brug for flere erhvervspolitiske tiltag både generelt og målrettet særligt hårdt ramte brancher som eksempelvis luftfarten. Men det er en mulig redningskrans til nogle af de mange trængte danske virksomheder, som er presset hårdt på deres levegrundlag og søger et alternativ til at afskedige medarbejdere – eller helt at dreje nøglen om, siger DI-direktøren.

Han understreger, at aftalen er udtryk for, at alle dele af samfundet rykker sammen og tager et medansvar for at komme igennem krisen.

– Jeg vil gerne kvittere for den lydhørhed og vilje til at handle, som vi har oplevet fra regeringen såvel som fra lønmodtagerne i denne situation. Selv med muligheden for lønkompensation vil virksomhederne skulle bære store lønudgifter i en tid, hvor deres indtjening er under maksimalt pres. Nu får de en hjælpende hånd, hvis de sender medarbejdere hjem med løn – og de kan fastholde deres folk. Det er blevet efterspurgt af tusindvis af virksomheder, som DI har talt med de seneste dage, siger DI-direktøren.

Han peger på, at både DI og regeringen nu skal følge situationen tæt.

– For nogle virksomheder vil aftalen her være en oplagt løsning – og for nogle vil det ikke, fordi lønkompensationen er betinget af, at de ikke afskediger nogle medarbejdere eller sender dem hjem uden løn, selv om de måtte have mulighed for det. Vi vil følge meget tæt, hvordan aftalen her kommer til at virke i den hårde virkelighed, som virksomhederne og deres medarbejdere står i lige nu, siger Lars Sandahl Sørensen