Psykiatriske patienter bliver ikke glemt i den nuværende sundhedskrise

Foto: Christian Juul Mikkelsen, Region Syddanmark

Psykiatrien i Region Syddanmark fastholder aktivitetsniveauet  i forhold til udredning og ambulant behandling. En voksende andel af ambulatoriebesøg  er allerede nu omlagt til videokonsultationer for at undgå overførsel af smitte.

En ny vejledning for omlægning af aktivitet i Psykiatrien i Region Syddanmark i forbindelse med Coronakrisen skal sikre, at patienter fortsat får den nødvendige behandling skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Samtidig skal nye henviste patienter stadig have mulighed  for at komme i behandling, fremgår det af vejledningen. Kun de mest stabile patienter kan komme til at opleve længere ventetid på at komme til konsultation i psykiatrisygehuset eller blive henvist til opfølgning hos egen læge eller privatpraktiserende psykiater.

 – Vores behandlings- og udredningsaktiviteter i psykiatrisygehuset er helt nødvendige i et samfundsmæssigt og patientorienteret perspektiv. Derfor er det vigtigt, at vi fortsat yder ambulant behandling og udredning i videst mulige omfang, så vores patienters tilstand ikke forværres.

Vi gør naturligvis også vores yderste for at minimere smitterisikoen. Derfor vil vi såvidt muligt afholde ambulante konsultationer og udredningssamtaler på video.

Det vil kunne lade sig gøre i mange tilfælde.

Hvis den sundhedsfaglige medarbejder ved en videokonsultation vurderer, at det er nødvendigt at tilse patienten ved et fysisk fremmøde. Så bliver det arrangeret, siger lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen.

Alle patienter, som får omlagt deres aftaler, vil få besked via e-boks eller telefonisk, så de ikke møder op til en lukket dør eller misser en virtuel behandlingsaftale med deres behandler i psykiatrisygehuset, understreger Anders Meinert Pedersen.

Som situationen er lige nu er psykiatrien ikke omfattet af Sundhedsstyrelsens målrettede beslutning om at neddrosle hospitalsaktivitet.

Styrelsens udmelding handler fortrinsvis om sikring af kritiske funktioner på de somatiske sygehuse, sådan at der er medarbejdere og kapacitet nok til at kunne opretholde og udvide disse funktioner, hvis situationen forværres.

– Kommer vi i en situation, hvor Sundhedsstyresen er nødt til også at bruge noget af vores kapacitet i forbindelse med håndtering af coronasmitte, så vil billedet kunne ændre sig. I den situation vil vi sørge for at alle berørte får besked, siger Anders Meinert Pedersen.

Der vil under perioden med nedsat ambulatorieaktivitet fortsat blive opretholdt en akutfunktion, så patienter stadig kan kontakte ambulatoriet ved forværring af deres tilstand.

Læs hele vejledningen her. (link)