Se hvad 7. c på Lynghedeskolen skal lave i forbindelse med fjernundervisning

Foto: Pixabay

Der er kommet rigtig godt gang i fjernundervisningen i Billund Kommune som følge af situationen med Corona virus. Både lærere, pædagoger og elever arbejder rigtig godt sammen på de mange forskellige platforme. Alle er aktive og har taget imod udfordringen på bedste måde.  Hver dag har lærere og pædagoger på udskolingsteamet et videomøde fra 11.30 til 11.50 så de stadig kan have lidt social samvær og sparring, bare via internettet.

Nedenfor kan du se en ugeplan for 7. klasse på Lynghedeskolen i Grindsted.

Arbejdsoversigt uge 12

Jeres hverdag:

Vi foreslår at I laver en fast struktur i jeres hverdag:

Stå op senest kl. 09.00. På den måde sikrer vi, at vi bedst kan komme i kontakt med jer mellem 09.00 til 14.00.

Vi forventer at aflevering af lektier foregår i dette tidsrum.

Vi forventer at I hver dag bevæger jeg mindst i en halv time sammenhængende. Bevægelsen må gerne ligge efter kl. 14.00. Bevægelse kan være en cykeltur, gåtur, løbetur, rulleskøjter eller andet i fri natur.

Lærerne kan kontaktes på hverdage mellem kl. 12.00 og 14.00 på Aula i forbindelse med spørgsmål til lektierne.

Der afholdes videomøde hver dag kl. 13.30 på Teams LYS 7C under indlæg. Her er der mødepligt.

Hvis man ikke afleverer sine opgaver eller er til stede ved videomødet, bliver man noteret for fravær.

 

Dansk
Hver dag skal I læse mindst 20 minutter. Derefter skal I skrive et resume/referat af det i har læst ca. 100 ord. Resumeet/referatet skal sendes til mig hver dag inden kl. 14.00 på Aula. (Hvis man før har haft aftaler med mig om at aflevere færre ord, kan man skrive til mig på Aula og få en aftale lavet.)

 Opgaver til jomfruen: De opgaver der sidder bagefter novellen skal I ikke lave.

  1. Læs novellen
  2. Lav et kort resume. Max 200 ord. (Hvis man før har haft aftaler med mig om at aflevere færre ord, kan man skrive til mig på Aula og få en aftale lavet.)
  3. Personkarakteristik: Beskriv Lise og beskriv hendes mor

Opgaverne til jomfruen skal sendes til mig senest fredag kl. 14.00 på Aula

 

Matematik

  • Tirsdag den 17. marts afleveres færdighedsregning nr. 21 senest kl. 14. I kan se opgaven når I går ind i Teams, LYS-MAT 7C, Indlæg: her kan I klikke jer direkte til opgaven. I kan skrive direkte i færdighedsregningen ved hjælp af app writer, I kan printe den – tage et billede af den og oploade på siden Opgaver eller I kan skrive facit i et word dokument og oploade det dokument under Opgaver.
  • Torsdag den 19. marts afleveres færdighedsregning nr. 22 på samme måde som nr. 21
  • I har også jeres matematikaflevering for til den 30. marts. Der kan jeres aflevering, skrevet i wordmat, nu også uploades på Teams under LYS-MAT 7C, Opgaver

Engelsk
I skal arbejde med Horrible Hellhounds, det gør I sådan:

  • Gå ind i Teams og find klassenotesbogen (den ligger i Generel ved siden af filer)
  • Find dit eget navn og klik på det.
  • Gå ind i Hjemmearbejde.
  • Åbn Horrible Hellhounds og skriv svarene ind på siden. Jeg kan så se, hvad I skriver, men I kan ikke se hinandens arbejde.

Herudover skal I lave minimum 4 opgaver på Grammatip.com.  Her kan jeg også se jeres arbejde.

Tysk
Dorthe kontakter jer på messenger mandag den 16. marts og giver jer besked om hvad I skal.

Madkundskab

I skal lave aftensmad mindst én gang om ugen. I Teams under LYS-MAD 7C, Opgaver oploader I to billeder: ét hvor I laver maden. Ét hvor I viser det færdige resultat.