Byrådsmødet i Billund Kommune torsdag den 28. april holdes på Skype hvis Danmark stadig er lukket ned

Foto: René Lind Gammelmark

Borgmester Ib Kristensen har torsdag den 27. marts orienteret Byrådet i Billund Kommune om, at det næste byrådsmøde tirsdag den 28. april afvikles som et Skype møde, hvis ikke situationen med nedlukning af Danmark er ændret inden skriver Billund Kommune i en pressemeddelelse.

Skypemøde i kriseberedskabet – Foto: Billund Kommune

  • Vi holder mødet som Skypemøde, og for at begrænse og inddæmme smitte med COVID-19 her i landet og samtidig imødekomme de tiltag som er iværksat af sundhedsmyndighederne, har jeg besluttet, at offentligheden ikke tillades fysisk adgang til det/de kommende byrådsmøder som en fravigelse af den kommunale styrelseslov § 10, stk. 1, siger Ib Kristensen.

Beslutningen er truffet i henhold til § 3 i bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af Coronavirus-sygdom(Covid-19).

Borgerne kan ikke fysisk komme til byrådsmøde, men de vil som altid kunne følge med i mødet via livestreaming på Billund.dk og via Billund Kommunes facebookside. Beslutningen herom er truffet i henhold til § 6 i ovennævnte bekendtgørelse.

  • Vi har i den seneste uge set eksempler på byrådsmøder der er gennemført via skype hos andre kommuner, det har fungeret fint, så det gør vi selvfølgelig også, hvis det er nødvendigt, siger Borgmester Ib Kristensen.

Udvalgsmøder på Skype i den kommende uge
En del af byrådsmedlemmerne vil allerede i denne uge kunne øve sig på politisk møde i Skype. Unge- og Kulturudvalget mødes torsdag den 2. april via skype

Voksenudvalget mødes i dag den 30. marts og Teknik- og Miljøudvalget i morgen tirsdag mødes den 31. marts. Begge møder holdes som en kombination med delvis fysisk møde og nogle deltagere på Skype.

Ekstraordinært ØK-møde på onsdag
Økonomiudvalget holder på onsdag den 1. april et ekstraordinært møde for at drøfte og tage beslutninger om, hvordan Billund Kommune i denne ekstraordinære situation kan understøtte erhvervslivet ved at fremrykke opgaver. KL og Regeringen har aftalt, at kommunerne sættes fri i forhold til anlægsloftet i resten af 2020, og det giver mulighed for at fremrykke nogle af de allerede planlagte anlæg.

Se dagsorden for ØK-møde, der også indeholder frigivelse af midler til de kommende byporte i Børnenes Hovedstad Billund.

Dagsorden ØK-Møde