Billund Kommune tilbyder nu nødpasning 24-7 også på helligdage

Nødpasning i daginstitutioner og skoler

Grundet nedlukningen af det offentlige er der etableret nødpasning, under COVID-19 til hjælp for borgere i hele kommunen. Fra fredag den 3. april tilbydes der desuden døgnåbent nødpasning.

Fra mandag den 16. marts vil alle kommunens skoler og dagtilbud være klar med nødpasning af børn i alderen 0 til 9 år, hvor nødpasningen i udgangspunktet vil foregå i barnets hjemmeinstitution. Fra fredag den 3. april tilbydes der også døgnåbent nødpasning.

Nødpasning af børn mellem 0 og 9 år

Har du behov for nødpasning skal du kontakte dit barns hjemmeinstitution. Nødpasningen er dog rettet mod børn og unge indenfor tre overordnede kriterier:

Kriterie 1:

 • 0-9-årige børn hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige, og hvor forældrene først selv har afsøgt andre pasningsmuligheder. Eksempler på arbejdspladser i den kommunale sektor, der løser kritiske funktioner er:
  • Ældreplejen: Plejehjem og plejecentre, hjemmeplejen, madservice, indkøb, centrale rengøringsenheder med videre
  • Det tekniske område: Beredskab, forsyning, kollektiv trafik, krematorier samt skadedyrsbekæmpelse.
  • Skoleområdet: Specialskoler, nødpasning i dagtilbud og skoler, heldagsskoler, folkeskoler med specialklasser el lignende.Derudover kan der være tale om:
  • Medarbejdere, der vedligeholder og reparerer bredbånds- og mobilnettet samt sikring af IT-infrastruktur
  • Medarbejdere, der arbejder med medicinforsyning, herunder også produktion af værnemidler
  • Medarbejdere, der er i den generelle transportsektor, der skal sikre forsyningskæderne samt den kollektive trafik, havne og lufthavne 
  • Medarbejdere, der beskæftiger sig med renovation
  • Medarbejdere, der arbejder på bilværksteder, autohjælp/vejhjælp og leverandører af reservedele til motorkøretøjer såsom bl.a. ambulancer, politi- og brandbiler og biler brugt af hjemmeplejen
  • Medarbejdere, der er beskæftiget i fødevareindustrien og forsyningssektoren
  • Medarbejdere, der arbejder på sygehuse som læger, sygeplejersker, laborant, portør med mere.For så vidt angår kriterie 1 skal det understreges, at der ikke er forskel på, om forældrene har beskæftigelse i den private eller offentlige sektor.

Kriterie 2:

 • 0-9-årige børn hvis forældre er ansat i enhver privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne, og hvor forældrene først selv har afsøgt andre pasningsmuligheder. 

Kriterie 3: 

 • Børn og unge der har sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder tilfælde hvor forholdene i barnets eller den unges hjem begrunder et nødpasningstilbud.
 • Kriteriet omfatter børn og unge, hvor der fx er 
  • Et meget højt skolefravær 
  • Underretninger
  • Alvorligt syge forældre
  • Igangværende børnesag, som giver anledning til bekymring 
  • Børn, hvor det vurderes, at der er særligt behov for støtte eller for at opretholde kendte rutiner og rammer, og hvor store skift i dagtilbud eller skoler vil have stor negativ betydning for barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Kan du finde alternativ pasning af dine børn, så opfordrer vi dog i alle tilfælde til, at du holder dem hjemme.

Husk også at du som forældre til børn i kommunens dagtilbud og skoler også kan holde dig orienteret på henholdsvis Børneintra og Aula.

Nødpasning hele døgnet og på helligdage

Under nedlukningen tilbyder vi døgnåbent nødpasning – også på helligdage – i udvalgte institutioner. Tilbuddet er rettet mod børn i alderen 0-9 år, hvor familien ikke har mulighed for anden pasning og opfylder følgende kriterier:

 • Enlig forsøger, der ikke er hjemsendt
 • Begge forældre har en kritisk samfundsfunktion og/eller ikke er hjemsendt.
 • Ingen pasningsmulighed gennem netværk eller familie. 

Børn (0-9 år) i private institutioner, private pasningsordninger eller private skoler, som er omfattet af kriterierne for nødpasning, vil også kunne blive tilbudt nødpasning med døgnåbent, hvis den private institution ikke tilbyder det.

Følgende institutioner tilbyder døgnåbent nødpasning:

 • Børnenes Univers Grindsted Syd, Søndervold 350, 7200 Grindsted
 • Lynghedeskolen afdeling Søndre, Tinghusgade 9, 7200 Grindsted

I forhold til børn med behov for nødpasning i både dag-, aften- og nattimer er det mest hensigtsmæssigt, at nødpasningen foregår i en institution med døgnåbent. Konkrete aftaler herom sker i et samarbejde mellem barnets forældre og institutionen med døgnåbent.

Forældrene giver hjemmeinstitutionen besked om en eventuel aftale om at samle nødpasningsbehovet i Børnenes Univers Grindsted Syd eller på Lynghedeskolen.

Nødpasning med døgnåbent er etableret i separate lokaler.

Åbningstid:

Nødpasningen holder åbent efter behov i tidsrummet:

 • Mandag til fredag kl. 18-7
 • Weekend: Fra lørdag morgen kl. 6 til mandag morgen kl. 7.

Betaling og forplejning:

Betaling for nødpasning er omfattet i den almindelige forældrebetaling for dagtilbud/skole/SFO. Desuden er der tilbud om fuld forplejning i tilbuddet.

Håndtering af smittespredning

Nødpasningen sker med udgangspunkt i sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Derfor skal børn med symptomer og syge børn som altid blive derhjemme. Børn og personale med smitsom sygdom bliver ikke modtaget i nødpasning, da der er en risiko for at smitte andre.

Derudover følger institutionerne forholdsreglerne, der findes for smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge.

Hvad skal barnet medbringe

Barnet skal efter behov medbringe skiftetøj, tøj til udendørs brug, bleer, nattøj, sovedyr, sut, toilettaske med remedier til personlig hygiejne og pleje samt bøger/sangbog til godnat læsning.

Derudover skal følgende oplysninger medbringes på skrift: 

 • Barnets navn og personnummer
 • Forældres navne og personnumre
 • Barnets hjemmeadresse
 • Telefonnumre på mor og far, så de kan kontaktes ved behov.
 • Barnets komme- og gåtider
 • Beskrivelse af særlige hensyn som fx:
  • Kroniske sygdomme
  • Allergi
  • Familieforhold
  • Hverdagens rutiner og ritualer

Tilmelding:

Behovet for nødpasning skal meldes til institutionen eller skolen med et varsel på minimum 24 timer. Tilmelding skal ske ved kontakt til institutionen.

Tilmelding til Børnenes Univers Grindsted:

Tilmelding til Lynghedeskolen afdeling søndre:

 

Vi anvender cookies for at sikre at vi giver dig den bedst mulige oplevelse af vores website.
Hvis du vælger ikke at aktivere cookies, fungerer siden ikke optimalt, angiv dit valg til højre.

Cookie indstillinger

Nedenfor kan du vælge hvilke typer cookies du vil tillade fra hjemmesiden, klik på "Gem cookie indstillinger" for at angive dit valg.

Funktions cookiesSiden benytter funktions cookies, disse er nødvendige for at siden fungerer.

Analytiske cookiesSiden benytter analytiske cookies, således at vi kan analysere besøg, og optimere hjemmesiden.

Social mediaSiden benytter ikke social media cookies.

ReklameSiden benytter ikke reklame relaterede cookies.

AndreSiden benytter 3 part cookies, bla. til funktionalitet af siden, der bliver ikke gemt personlige informationer.