Anmeldelser, påbud og sigtelser vedr. COVID 19 i Sydøstjyllands Politikreds

Arkivfoto: René Lind Gammelmark

Sydøstjyllands Politi har i det forgange døgn registreret 6 anmeldelser, der vedrører covid-19. Der er ikke sket sigtelse af nogen eller udstedt påbud i perioden

Anmeldelser
I forhold til kravet om lukning er der i politikredsen det seneste døgn ikke registreret anmeldelser skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

I forhold til forbud mod større forsamlinger har politikredsen det seneste døgn registreret 5 anmeldelser, hvor der er anmeldt større forsamlinger af personer, herunder en fejring af en fødselsdag, sammenkomst hvor personer sidder og indtager en øl, unge forsamlet i en garage, en forsamling af unge mennesker som sidder og ryger og drikker ved en skaterbane og unge mennesker samlet på en plæne i det fri. Der er ikke konstateret overtrædelser af gældende lovgivning i de anmeldte forhold.

Der er endvidere anmeldt åbning af en klatrepark. Heller ikke her blev der konstateret konkrete overtrædelser.

Sydøstjyllands Politi er løbende i dialog med både borgere og virksomhedsejere i forbindelse med de tiltag, som regeringen har sat i værk for at mindske smittespredning i samfundet, og politiet ønsker ikke at udpege konkrete borgere eller virksomhedsejere, som vi har været i dialog med.