Minkavler gået konkurs med 4 minkfarme

Foto: René Lind Gammelmark

En af danmarks største minkfarmere Torben Madsen er blevet erklæret konkurs. Han var indtil for nylig medejer af fire minkframe med ialt 25.000 minktæver.

Det drejer sig om selskaberne Madsen Mink ApS samt T/P Mink I/S der havde fire minkfarme hvoraf den ene lå på Bemsigvej ved Stenderup-Krogager. De tre andre farme blev solgt kort tid konkursen og de lå på Frodeslundvej, Kærbækvej og Tingvejen skriver Landbrugsavisen.dk derfor er minkfarmen på Bemsigvej den eneste farm der indgår i konkursboet sammen med svineproduktionen og juletræsproduktionen.

Torben Madsen havde også en svineproduktion med 550 søer og produktion af smågrise, halvlanden millioner juletræer og ca. 700 hektar jord, hvoraf omkring 300 hektar var blevet solgt fra for at give bedre likviditet skriver Landbrugsavisen.dk

Vi havde regnet med at kunne ride stormen af, her hvor prisen på minkskind og juletræer er lave. Svineproduktionen tegnede til et pænt overskud på 5-6 millioner kroner i år  og samtidig havde vi efterhånden mange juletræer klar til salg udtaler Torben Madsen til Landbrugsavisen.dk