Bülows Hjørne: Andreas Heick – bonden fra Hejnsvig som leder af landets bønder

Af Louis Bülow

En lummer sommerdag i barndommens land i det vestjyske engang i fordums dage. Den opvakte bondeknøs Andreas har travlt med at trække køer hjem til middagsmalkning i stalden derhjemme. Altid koblet i rækker på fire, altid samme køer i samme række.

Et kor af lærker bryder den fredfyldte stilhed med deres kåde trillen, og solen klæder med sine gyldne stråler marker, enge og skovbryn i de skønneste farver.

Andreas er ude med sin flok både tidligt og silde og i al slags vejr, og til suset af den stride vestenvind vil det hårdføre liv som hjorddreng komme til at forlene ham med en livslang kærlighed og samhørighed med hjemstavn, dyr og naturens sjæl.

Der er ikke det kreatur, han ikke kender, han ved, hvor harekillingen har sit leje, lærken sit kuld, viben sin rede og kender de lyngtoppe, hvor hugorme lader sig bage igennem.

Ad åre skal drengen arbejde sig op til samfundets top, blive betroet de højeste tillidsposter, blive hædret som Ridder af Dannebrog og indtage pladsen som den førende i bondestandens kongerække.

Mange årtier senere den 4. februar 1995 sover bondeknøsen fra dengang Andreas Heick – for ham er det stille ind i landsbyen Hejnsvig, 83 år gammel. En dag knuget af sorg, vemod og triste tanker, men også en dag fyldt med taknemlighed over alt det, den gamle kæmpe har givet.

Tilbage står mindet om en visionær landbrugs-pioner og foregangsmand, der ordholdende, uden svig og solidt forankret i vestjysk bondemuld viste vej for bønder over det ganske land og som et fyrtårn ragede op blandt århundredets bondeledere …

Vi skruer tid og sted tilbage til den 3. september 1911 til en gård i Øster Hovborg, der tidligere var blevet udstykket fra den legendariske Hovborg Kro. Hvidkalkede bygninger med stråtag, brønd med træpumpe på gårdspladsen og lavloftede stuer oplyst af petroleumslygter og –lamper.

Den søndag kom tvillingerne Gregers og Andreas Kristian Heick til verden i en søskendeflok på syv. De små stuer emmede af virak og glæde, og naboer, familie og venner strømmede til fra alle sider for at lykønske forældrene Kristian og Laura Marie med de nyankomne.

Andreas Heicks forældre var blevet gift i 1901 og ydede en stor indsats som plantører ved hedegården Lundgård i Hejnsvig, hvor de plantede 400 tdr. land hede til med fyr. Få år senere i 1907 overtog de gården i Øster Hovborg på 60 tdr. land, hvor en tredjedel var hede.

Faderen engagerede sig tidligt i lokalsamfundet, var med til at oprette brugsforening og mejeri og blev indvalgt i Sogneråd og Menighedsråd. Begge forældre var med i Indre Mission og holdt Søndagsskole hver anden søndag igennem mere end 25 år.

Med en gammel Hovborg-dreng Erik Thomsen Sørensens ord:”Da jeg var dreng, var missionens leder en stout gammel gårdmand, der hed Kristian Heick. Han var et fint menneske, som mine forældre satte stor pris på.”

Helt tilbage fra barnsben stiftede Andreas Heick bekendtskab med klassiske dyder som flid, troværdighed og ordentlighed – idealer, han senere tog med sig ud i livet. På sin klatretur mod magtens tinder havde han hjertet med i bagagen og formåede at forene sit virke med sjældne kvaliteter som social forståelse og samfundssind.

Andreas havde sin barndom og opvækst i trygge kår, gik i den gamle skole i Klelund og kom tidligt ud at tjene på en gård i det sønderjyske. Han har fortalt, at det var noget af en barsk omgang for ”en 15 årig knægt at komme 45 km. hjemmefra, og blive en af 4 karle på en stor sønderjysk gård … men det modnede også.”

Han blev i 1935 gift med sit livs Jenny, født Kristensen og fra Risbøl ved Donslund, og de blev forældre til fem børn: Ernst, Erik, Lilly, Laurits og Betty.

Ti år senere købte parret gården Marielyst på 60 tdr. land tæt ved Hejnsvig by, som de udviklede til et mønsterlandbrug. Snart blev der bygget til med bl.a. en fordobling af svinestaldens areal, indrettet et stort hønsehus, opført maskinhus ligesom stråtaget blev udskiftet.

Som en dynamisk drivkraft i mange sammenhænge var Andreas Heick igennem mange år med i front i det lokalpolitiske arbejde. Fra 1947 sad han i Mejeriets bestyrelse, i 1950 valgt ind i Hejnsvig Sogneråd, i 1966 Ribe Amtsråd og i 1974 Grindsted Byråd – altid med store stemmetal.

Lokale ildsjæle satte i starten af 1970’erne mange kræfter ind for at få bygget en ny skole i Hejnsvig, og med vægt og autoritet bakkede Jenny og Andreas Heick op om planerne. Hun var i 1966 som første kvinde blevet valgt ind i Hejnsvig Sogneråd og fire år senere i Grindsted Byråd. Man kom i hus – den nye skole i Hejnsvig blev officielt indviet den 16. august 1974.

Andreas Heick ved Marielyst i Hejnsvig – Privatfoto

Mange søgte i årenes løb Andreas’ bistand, som hvert år i januar måned, når folk troppede op for at få hjælp til udfyldelse af selvangivelsen. Ofte sad 4-5 tålmodigt i kø i den lune spisestue, der fungerede som ventesal, mens Andreas lavede papirarbejde i den pæne stue. Imens tog Jenny sig godt af de ventende med kaffe og hjemmebag.

Andreas Heick ved skrivebordet i Hejnsvig – Privat foto

Som sindige vestjyder kunne de nok være karrige med store ord og armbevægelser, men Jenny og Andreas Heick fedtede ikke med hjerte- og husrum, og der blev altid taget vel imod dem, der bankede på deres dør. Også vagabonder, bissekræmmere og andre skæve eksistenser, der hutlede sig igennem tilværelsen, småsultede og sov, hvor der nu var plads.

Mange af dem dukkede op på Marielyst for at gøre en lille handel med deres sæbe, kamme og børster, blandt dem også lokale Egert:”Lille frue, lille frue, skulle der ikke være et stykke sæbe?” Altid fik han solgt sin siew, og i tilgift vankede der en bid brød, inden han fortsatte ned til de lune ovne ved Katrinebjerg Teglværk.

Landbrugets organisationer havde bud efter Andreas Heick til de tungeste tillidsposter. Det vil føre for vidt at opremse dem alle, men her er et uddrag:

Slaugs Herreds Landboforening, Ribe Amts Landboforening, Foreningen af jydske Landboforeninger, Samvirkende Danske Landboforeninger,  Landbrugsrådet og dets præsidium, Danske kartoftelavleres og kartoffeleksportørers fællesorganisation.

Som én af de helt tunge drenge satte Andreas Heick sit markante præg på udviklingen indenfor dansk landbrug. Blandt mærkesagerne kan blandt andet nævnes den store indsats for bønderne vest for Højderyggen, kartoffeldyrkningens udvikling og afskaffelsen af vedligeholdelsespligten af offentlige vandløb. 

I mange år kørte Andreas Heick parløb med den navnkundige Anders Andersen, Landbrugsrådets Præsident fra 1960-73. Da denne i 1973 blev landets finansminister, overtog Heick mange af hans tillidshverv, bl.a. som formand for De Jydske Landboforeninger og De Danske Landboforeninger. I en periode de facto som danske bønders førstemand.

I det lokalpolitiske landskab, i amtspolitik, på landsplan og i landbrugets organisationer ragede Andreas Heick i årevis op som den, der altid tænkte mere i substans, mindre på taktik.

En retsskaffen hædersmand, der personificerede borgerlig anstændighed, længe før begrebet blev opfundet

HKH Dronning Ingrid og Andreas Heick – Privatfoto