Første gudstjenester i flere måneder

Foto: René Lind Gammelmark

Det er igen blevet tilladt af holde gudstjenester i kirken.

Dog må der højst deltage 80 kirkegængere pr. gang i Grindsted Kirke. Det samme antal gælder ved begravelser, bisættelser, dåbsgudstjenester, vielser og kirkelige velsignelser. ”Man kan altså være uheldig at gå forgæves”, udtaler sognepræst Egil Hvid-Olsen i en pressemeddelelse, ”men risikoen er næppe særlig stor.

En del kirkegængere i risikogruppen vil nok – ganske fornuftigt – vælge at blive hjemme.”

Inde i kirken skal man holde mindst en meters afstand til hinanden og sætte sig på de markerede siddepladser, forklarer præsten. ”Der er to meter mellem hver plads, så det er sikkert for alle at synge med. Man kan altså langt fra være sikker på at sidde dér, hvor man plejer. Men der er så meget, der er anderledes i denne tid.”

På torsdag – Kristi himmelfartsdag – er der højmesse kl. 9.30 med en form for altergang, der minimerer smitterisikoen mest muligt.

Kl. 13.30 samme dag holdes endnu en gudstjeneste, denne gang uden altergang, men med dåb. Selvom dåbsfølget naturligvis skal have nogle af pladserne, er der mange flere at tage af. Egil Hvid-Olsen er præst ved begge tjenester. ”Jeg glæder mig!” siger han. Dem, der endnu er mest trygge ved at blive hjemme, er der også tænkt på.

”Torsdag kl. 9.30 bliver der offentliggjort en video-andagt på kirkens hjemmeside og facebookside, hvor jeg læser nogle af dagens tekster, holder min prædiken, beder Fadervor og lyser velsignelsen”, forklarer sognepræsten. ”Videoen kan ses samtidig med at gudstjenesten holdes, eller på et senere tidspunkt, alt efter behag.” ”Vidoen er også et tilbud til dem, der er syge,” tilføjer Egil Hvid-Olsen, ”for selvfølgelig skal man blive hjemme, hvis man er syg, og i særdeleshed hvis man har coronasymptomer.