Kommunens nærgenbrugspladser skal indhegnes og have åbningstider

Foto: René Lind Gammelmark

Som en følge af de problemer der har været på de tre nærgenbrugspladser i Filskov, Sdr.Omme og Vorbasse fejlsortering har Teknik- og Miljøudvalget i Billund Kommune besluttet at der skal etableres adgangsbom og åbningstider på genbrugspladserne, samt etablering af indhegning.

De tre genbrugspladser er ubemandend og der har være information i form at skilte mv. på pladsen og ved de respektive containere.

Pladserne blev taget i brug i efteråret 2018 og har siden haft problemer med fejlsoreteret afffald i 2019 blev der etableret videoovervågning i håb om at dette ville forbedre forholdene på genbrugspladserne, hvilket ikke er tilfældet.

I januar 2020 blev der taget stikprøver og her blev der konstateret store mængder af fejlsorteret affald blandt andet i containerne til inde træ og ude træ. Men det er ikke kun her der sker fejlsortering, det sker generelt alle steder. Ved stikprøvekontol viste det sig at der er op til 25% fejlsortering.

Indhegning og adgangsbom
Billund Kommune ser sig desværre nødsaget til at indhegne pladserne samt etablere adgangsbom hvor man skal bruge sygesikringskort eller en APP for at komme ind.  Pladsen i Vorbasse er i forvejen indhegnet, så det er pladserne i Filskov og Sdr.Omme der skal ijndhegnes. Indhegning vil koste 430.000 kr for de to pladser  og opsætning af adgangsbom anslås til at koste 439.600 kr. for de tre pladser. Affalds-App der skal integreres med adgangsbom vil koste omkring 355.000 kr. hvilket giver en udgift på 1.094.600 kr.