Byrådsmedlem Klara Lyskjær Noer tildelt Dannebrogordenens Ridderkors

Foto: René Lind Gammelmark

Med Corona anbefalingerne som rettesnor var det en sluttet flok bestående af byrådsmedlemmer og den nærmeste familie, der her til aften var med, da Borgmester Ib Kristensen overrakte Dannebrogordenens Ridderkors til Byrådsmedlem og 2. viceborgmester i Billund Kommune Klara Lyskjær Noer.

Klara Lyskjær Noer opfylder de formelle betingelser for at modtage Dannebrogordenens Ridderkors, idet hun er valgt til Gl. Billund Byråd i 2001 for Venstre, og efterfølgende til Byrådet i Billund Kommune i henholdsvis 2005, 2009, 2013 og igen i 2017. Dermed er hun i gang med femte periode som byrådsmedlem for Venstre.

Foto: René Lind Gammelmark

Klara Lyskjær Noer er i indeværende byrådsperiode 2. viceborgmester i Billund Kommune samt medlem af Unge- og Kulturudvalget og Teknik- og Miljøudvalget. I perioden siden hun blev valgt til Byrådet i 2001 har hun blandt andet også været formand for Børne- og Kulturudvalget i en årrække.

Klara Lyskjær Noer og borgmester Ib Kristensen (V) – Foto: René Lind Gammelmark

Som politiker og som privatperson banker Klara Lyskjær Noers hjerte for børnene og kulturen, men hendes engagement som politiker er bredt og professionelt i forhold til at give alle borgere i kommunen de bedste muligheder.

Klara Lyskjær Noer er engageret og pligtopfyldende. Da pressen i 2017 undersøgte politikerne fravær gennem i alt 101 møder var hun den eneste politiker i byrådet, der slet ikke havde haft fravær.

Engagementet rækker langt udover byrådet. Klara har i sin tid som politiker blandt andet også siddet i bestyrelsen for Grindsted Gymnasium og HF, og været næstformand for det Kulturpolitiske samarbejde i Trekantområdet Danmark, hvor Billund er en af syv kommuner.

Klara Lyskjær Noer er født og opvokset ved Holstebro, uddannet professionsbachelor fra Jelling Lærerseminarium, hun er gift med Erik Noer og sammen har de tre voksne børn. De flyttede til Billund i 1987 og til dagligt arbejder hun som leder af Fritidsklubben Gaarden, der er en del af KFUMs sociale arbejde.

Som politiker og privatperson er Klara Lyskjær Noer et favnende menneske med oprigtig interesse i og omsorg for de mange mennesker hun er i kontakt med. Hun bidrager stort til, at omgangstone og det sociale fungerer rigtig godt i Billund Byråd trods politiske forskelle, og er meget vellidt blandt politiske kollegaer uanset politisk ståsted skriver Billund Kommune i en pressemeddelelse.

Foto: René Lind Gammelmark

Foto: René Lind Gammelmark

CV Klara Lyskjær Noer:

Privat:
Klara Lyskjær Noer, Lillevang 67, 7190 Billund.

Født 8. maj 1957.

Gift med Erik Noer, tre voksne børn Lasse, Mikkel og Anne Sophie, der alle er studenter fra Grindsted Gymnasium.

 

Arbejde:
Uddannet Teknisk Designer fra Struer Tekniske Skole.

Uddannet som professionsbachelor, Faglærer, Jelling Lærerseminnarium

Over 20 års erhvervserfaring, heraf halvdelen som leder.

Aktuelt leder af Fritidsklubben Gaarden, Billund, gennem mere end ti år

 

Politik:
2001: Valgt til Byrådet i daværende Billund Kommune

2005: Valgt til Byrådet i Billund Kommune (2006 sammenlægningsudvalg pga. af kommunalreform). Medlem af Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget.

2009: Valgt til byrådet i Billund Kommune. Valgt til viceborgmester og næstformand i beskæftigelsesudvalget.

2012: Efter om konstituering i Venstre valgt som formand for Børne- og Kulturudvalget.

2013: Valgt til Byrådet og som formanden for Børne- og Kulturudvalget.

2017: Valgt til Byrådet. Medlem af Teknik- og Miljøudvalget og Unge- og Kulturudvalget samt 2. viceborgmester.