Forskudt valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i 2020.

INFORMATION FRA BILLUND KOMMUNE

Ved Hejnsvig Skole, Sdr. Omme Skole og Vestre Skole holdes der forskudt valg til skolebestyrelsen. Det betyder, at cirka halvdelen af forældrerepræsentanterne (3-4 personer) ved hver skole skal vælges for en 4-årig periode med tiltrædelse fra august 2020. Den anden halvdel af forældrerepræsentanterne, som er valgt for perioden 2018 til 2022, fortsætter uændret i skolebestyrelsen.

Ved kommunens øvrige folkeskoler (Lynghedeskolen, BillundSkolen og Vorbasse Skole) er alle forældrerepræsentanter valgt for perioden 2018 til 2022, hvorfor der ikke holdes forskudt valg i 2020.

Hvem kan vælge, og hvem kan vælges?

Valgret og valgbarhed har personer, der på valgets tidspunkt har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen pr. 1. august 2020.

Desuden har følgende personer valgret og valgbarhed, hvis de fremsætter ønske herom over for skolens leder:

  1. Personer, der har modtaget et barn, der er indskrevet i skolen, i privat familiepleje eller formidlet døgnophold, og som har plejetilladelse eller godkendelse fra kommunalbestyrelsen. Tilladelsen skal være meddelt senest et år før valget. Forældremyndighedens indehaver(e) kan ikke samtidig deltage i valget.
  2. Den, der har indgået ægteskab med indehaveren af forældremyndigheden over et barn, der er indskrevet i skolen, og som bor sammen med forældremyndighedens indehaver og barnet. Det forudsættes, at forældrene ikke har fælles forældremyndighed, og at forældremyndighedsindehaveren giver tilslutning.
  3. Stedforældre til en elev, hvis indehaveren/indehaverne af forældremyndigheden over barnet samtykker heri.
  4. Faderen til et barn, der er indskrevet i skolen, hvis faderskab er fastslået, og vedkommende bor sammen med forældremyndighedens indehaver og barnet.
  5. Den af de biologiske forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, og som ikke bor sammen med forældremyndighedens indehaver. Det er en forudsætning, at forældremyndighedens indehaver giver sin tilslutning, og at der ikke er meddelt valgret til nogen anden person. 

Valglisten fremlægges på skolen før valgmødet

Valglisten indeholder navnene på de forældre, der har forældremyndigheden over børn, som er indskrevet på skolen. Anmodning om optagelse på valglisten eller ændring heri skal fremsendes til skolen senest den 2. juni. 

Man har stemmeret på den skole, hvor ens barn går eller er indskrevet. Men hvis barnet skal skifte skole efter sommerferien, er det den nye skole man har stemmeret på. 

Opstilling af kandidater

Kandidatopstilling sker ved henvendelse til skolens leder senest den 10. juni. Ved Vestre Skole skal mindst 1 af de forældrevalgte repræsentere specialklasseområdet.

Fredsvalg eller afstemning

De opstillede kandidater kan på et møde senest den 12. juni beslutte, i hvilken rækkefølge de er valgt til bestyrelsen, og i hvilken rækkefølge suppleanter er valgt (fredsvalg). Dette forudsætter, at alle kandidater er enige i aftalen, og at valgbestyrelsen kan godkende kandidatopstillingerne.

Er betingelserne for fredsvalg ikke opfyldt, holdes der afstemning. Afstemningen sker ved at hjemmene i perioden fra den 19. juni til og med den 25. juni får adgang til at stemme elektronisk. Mere detaljerede oplysninger om proceduren og kandidaternes mulighed for at præsentere sig selv elektronisk, vil fremgå af den orientering, som valgbestyrelsen til den tid udsender til hjemmene.

Eventuelle spørgsmål om forskudt valg til skolebestyrelsen kan rettes til skolen.

Vi anvender cookies for at sikre at vi giver dig den bedst mulige oplevelse af vores website.
Hvis du vælger ikke at aktivere cookies, fungerer siden ikke optimalt, angiv dit valg til højre.

Cookie indstillinger

Nedenfor kan du vælge hvilke typer cookies du vil tillade fra hjemmesiden, klik på "Gem cookie indstillinger" for at angive dit valg.

Funktions cookiesSiden benytter funktions cookies, disse er nødvendige for at siden fungerer.

Analytiske cookiesSiden benytter analytiske cookies, således at vi kan analysere besøg, og optimere hjemmesiden.

Social mediaSiden benytter ikke social media cookies.

ReklameSiden benytter ikke reklame relaterede cookies.

AndreSiden benytter 3 part cookies, bla. til funktionalitet af siden, der bliver ikke gemt personlige informationer.