Historisk trepartsaftale holder hånden under erhvervsuddannelserne

Foto: Pixabay.com

Torsdag aften landede en stor aftale, der skal holde hånden under lærlinge og elever på erhvervsuddannelserne og give en økonomisk håndsrækning til danske virksomheder. En stor ros skal der lyde fra erhvervsskolerne til arbejdsmarkedets parter og regeringen for et vigtigt redskab til at sikre, at vi ikke taber de unge og voksne, som har valgt at gå i gang med en erhvervsuddannelse skriver Danske Erhvervsskoler og Gymnasier i en pressemeddelelse.

I skumringen af forårsaftenmørket kom nyheden om, at Fagbevægelsens Hovedorganisation, Dansk Arbejdsgiverforening og regeringen var blevet enig om en trepartsaftale, som alt i alt fordeler 5,4 mia. kr. til en indsats, der skal sikre lærepladser og understøtte danske virksomheder.

“Det er helt fantastisk at se, hvor dybt seriøst arbejdsgivere, arbejdstagere og de ansvarlige ministre tager denne situation”, udtaler Ole Heinager, formand for Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier – Lederne. “Det er ingen hemmelighed, at vi på skolerne er meget bekymrede for 2020-årgangen på erhvervsuddannelserne, og at vi har meget brug for, at der sættes ekstra ind for at sikre, at de kan få en praktikplads”.

Aftalen rummer et massivt tilskud på 3,1 mia. kr. til lønrefusion. For uddannelsesaftaler, der indgås efter 1. maj 2020, ydes der et løntilskud i praktikperioden på 90 pct. for ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler, ny mesterlæreaftaler og restuddannelsesaftaler, samt 40 pct. på korte aftaler. Alle igangværende aftaler får 75 pct. i løntilskud. Dette gælder i resten af 2020.

“Aftalen afspejler, at arbejdsmarkedets parter og regeringen er fuldt bevidst om, at der er brug for flere faglærte i genopbygningen af Danmark”, siger Lars Goldschmidt, formand for Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier – Bestyrelserne. “Vi står overfor en omfattende modernisering af de almennyttige boliger, en Femern-forbindelse, der skal etableres og en grøn omstilling, der kræver de rette kompetencer. Alt dette skal erhvervsuddannelserne bidrage til”, forklarer Lars Goldschmidt.

Aftalen rummer også 60 mio. kr., der afsættes til at styrke skolepraktikken. Det forventes, at der vil komme en stigning i antallet af elever, som får brug for skolepraktikken i en kortere periode, og her skal erhvervsskolerne kunne levere den kvalitet, der skal til, så eleverne er klar til at komme ud i virksomhederne, når en praktikplads melder sig. 

Der fjernes også en række barriere for, at elever kan optages i skolepraktik, herunder hvilke uddannelser, der kan udbydes med skolepraktik og en midlertidig suspension af karensperiode mellem afsluttet grundforløb og påbegyndelse af skolepraktik for elever, der afslutter deres grundforløb i 2020.

Der er desuden afsat en reserve på 0,5 mia. kr. til en række initiativer, der skal drøftes og udmøntes i efteråret. Her bidrager Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier gerne med input til forhandlingerne.

“Aftenens aftale sender et stærkt budskab om, at fremtiden er faglært og at man både ung som voksen trygt kan søge ind på en erhvervsuddannelse”, siger Ole Heinager. “Det giver os en fornyet tro på, at erhvervsuddannelserne vil klare sig igennem denne krise til glæde og gavn for den enkelte og for Danmark”, slutter Lars Goldschmidt