Venstres vælgerforening i Grindsted og Stenderup-Krogager har fået ny formand

Tonny Bech Jensen - Foto: René Lind Gammelmark

Tonny Bech Jensen er tiltrådt som formand for Venstre’s vælgerforening i Grindsted, der også dækker Stenderup-Krogager. Han afløser den tidligere formand Peder Fjordgaard.

Tonny er tidligere blevet spurgt, om ikke han ville være formand for Venstres vælgerforening, men kunne ikke finde tiden til det. Han var samtidig lidt betænkelig med en formandspost i et politisk parti, når han samtidig havde selvstændig virksomhed.

Kasserer igennem flere år
Tonny har haft posten som kasserer i vælgerforeningen de seneste ca. 10 år, og da Ivar Nørlund for en del år siden var forbi Shell for at spørge Tonny, om ikke han havde lyst til at stille op som byrådskandidat for Venstre, takkede Tonny nej tak. Derimod kom han ind som bestyrelsesmedlem for Venstre vælgerforeningen, men meldte sidste år ud, at han nu var klar til enten at blive formand for foreningen eller stille op til byrådet, hvilket endte med formandsposten. Han overtog formandsskabet den 24. februar,  hvor der var generalforsamling og havde det første bestyrelsesmøde den 2. marts i år, lige før Corona.

Meget arbejde venter forude
En formandspost betyder i sig selv masser af arbejde. Men i et år op til et kommunalvalg og i selve valgåret, er arbejdsopgaverne naturligvis flere og større for hele bestyrelsen. I øjeblikket  arbejdes der på højtryk for, at finde de bedste kandidater til kommunalvalget 2021 og Tonny Bech Jensen fortæller til Netavisen Grindsted, at det indtil videre ser meget lovende ud.

Vil forsøge med mere åbenhed
Venstre i Grindsted vil forsøge, at blive bedre til at fortælle hvad tingene går ud på, således at kommunens borgere, får bredere indsigt i de lokalpolitiske drøftelser og beslutninger. Samtidig skal vi også blive bedre til at markedsføre os selv, og fortælle om de mange positive aftaler der forhandles på plads, fortsætter Tonny.

Vil styrke samarbejdet lokalt og kommunalt
Tonny vil som formand, gerne arbejde for et styrket samarbejde med Venstres øvrige lokale vælgerforeninger i kommunen. Som bestyrelsesmedlem for Venstres Kommuneforening i Billund Kommune er han overbevist om, at et øget samarbejde i kommuneforeningen, kun kan blive til gavn og glæde for et samlet Venstre i Billund Kommune.

Et samlet Venstre, der vil komme styrket igennem kommunalvalget 2021.

Venstres Kommuneforening i Billund Kommune har ligeledes fået ny formand, Anna Jakobsen der tidligere var leder af Syddansk Erhvervsskole i Grindsted, nu afdelingsleder på Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier.

Nye kræfter
Tonny Bech Jensen vil gerne fortælle vælgerne at der nu er kommet nye folk i Venstres bestyrelse, og roser både Ivar Nørlund og Peder Fjordgaard for deres mangeårige store arbejde i Grindsted, Venstre. Med deres kæmpe arbejdsindsats i bestyrelsen, har de været medvirkende til, at vi i dag står som kommunes størst vælgerforening, fortæller Tonny.

Om Tonny Bech Jensen
Tonny er 53 år gammel, arbejder i Billund Lufthavn i hovedvagten, er gift med Birthe der arbejder hos Home i Grindsted og har tre børn: Mikkel på 22, Stefan på 20 og Julie på 16 år.