Påbud til kommuner om fortsatte besøgsrestriktioner på Plejecentre og Botilbud

Foto: Pixabay

Der er stadig en lang række restriktioner i forhold til besøg på plejecentre og botilbud. Det blev kraftigt understreget med et påbud til kommunalbestyrelserne fra Styrelsen for patientsikkerhed torsdag den 11. juni skriver Billund Kommune i en pressemeddelelse.

I forbindelse med den gradvise genåbning for besøgende på landets plejecentre og botilbud har Social- og Indenrigsministeriet den 13. maj 2020 og Sundheds- og Ældreministeriet den 10.juni 2020 lempet på de besøgsrestriktioner, der fortsat er gældende på de kommunale og private botilbud, plejecentre. ældreboliger og aflastningspladser jævnfør påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed til alle landets kommuner onsdag den 10. juni..

Der er lempet på restriktionerne, men desværre er der stadigt begrænset, hvordan pårørende kan besøge deres kære, og indendørs besøg er fortsat kun tilladt i meget særlige tilfælde.

Følgende besøgsrestriktioner er gældende:

1) Besøg på plejecentre og botilbud skal altovervejende foregå på udendørs arealer,

2) Besøg på indendørs arealer på kommunale og private plejehjem, botilbud med videre kan ikke ske, med mindre

 1. besøget sker i en kritisk situation, dvs. ved kritisk syge eller døende beboere mv. eller 
 2. hvis beboeren af helbredsmæssige eller fysiske årsager ikke kan deltage i et udendørs besøg og der er udpeget 1-2 faste besøgspersoner (kun plejecentre, ældreboliger og aflastningspladser) eller,
 3. hvis ledelsen efter en konkret vurdering beslutter, at besøg af de faste 1-2 besøgspersoner kan ske indendørs i beboerens bolig (kun botilbud).

Beslutningen om, hvorvidt der i det konkrete tilfælde kan aflægges besøg, træffes af stedets ledelse. Ledelsen skal sikre, at besøget kan gennemføres på forsvarlig vis og efter Sundhedsstyrelsen retningslinjer.

For besøg indendørs og i kritiske situationer gælder andre retningslinjer.

 Nedenstående forhold gælder for en beboer og 1 – 4 pårørende pr. udendørs besøg.

 • Besøget kan kun ske efter forudgående aftale med personalet
 • Beboeren og den pårørende må ikke have symptomer på Covid-19. Ved henvendelse spørges der ind til symptomer og smittetilfælde i den pårørendes omgangskreds. Personalet skal informere beboeren og den pårørende om retningslinjerne for besøget. Den pårørende skal orienteres om, at udvikler denne symptomer i dagene efter besøget, skal denne kontakte den lokale ledelse. Personalet skal observere eventuelle symptomer hos den pårørende ved ankomst.
 • Besøget skal foregå udendørs. Indendørs arealer fx gennemgangsarealer må gerne passeres af den pårørende, når det er nødvendigt for at få adgang til besøg på et udendørs areal. Den pårørende kan føres af personalet til beboeren. Den pårørende må undervejs ikke gøre ophold i fællesarealer, anvende toiletter, berøre kontaktflader eller kontakte andre beboere/personer.
 • Opholdsarealet skal være på minimum 2 m2 pr. pårørende men 4 m2 omkring beboeren.
 • Besøget skal foregå med 2 meters afstand til beboeren og uden tæt kontakt mellem beboeren og den pårørende.
 • Besøget skal være af kort varighed og må maksimalt vare en time.
 • Den pårørende skal have udført håndhygiejne inden besøget og den pårørende skal spritte sine hænder af ved ankomst og ved afsked.
 • Beboeren skal have udført håndhygiejne og spritte sine hænder af før og efter besøget.
 • Der foretages grundig rengøring med aftørring af kontaktoverflade, fx bord og stole, dørhåndtag mv. før og efter besøget ved afspritning – alternativt med vand og sæbe – almindeligt rengøringsmiddel, hvor sprit ikke kan anvendes.
 • Beboere, der har vanskeligt ved at efterkomme retningslinjerne, eksempelvis beboere med kognitive skader, skal vurderes af personalet og hjælpes med socialpædagogiske tiltag. Besøg hvor personalet deltager kan maksimalt finde sted 1 x ugentlig

Læs påbuddet fra styrelsen

Retningslinjer – besøg indendørs og i kritiske situationer på plejecentre 

Retningslinjer – besøg udendørs på plejecentre og botilbud