Høringssvar fra Hærvejskomitéen: Tag beslutning om linjeføring nu

Foto: Pixabay

Høringsperioden for Midtjysk Motorvej er netop afsluttet – Hærvejskomitéen anbefaler en hurtig beslutning om linjeføring af hensyn til de mange private borgere, der er berørt af projektet – Midtjysk Motorvej har en meget flot forrentning på 5,4 pct. af samfundets investering og kan bidrage til en grøn genstart efter corona-krisen – VVM-undersøgelse for nordlig del bør startes nu skriver Hærvejskomitéen i en pressemeddelelse.

Høringsfasen for Midtjysk Motorvej blev afsluttet 15. juni, og Hærvejskomitéen har en klar opfordring til politikerne i sit høringssvar: Få taget en beslutning om linjeføring hurtigst muligt, så man kan slette de øvrige streger på kortet, der ikke skal bruges.

“Rigtigt mange mennesker har nu været fanget gennem flere år i en situation, hvor de ikke ved, om de er købt eller solgt i deres eget hjem. Det har store menneskelige omkostninger, og vi får mange henvendelser fra bekymrede folk, der savner svar,” siger Poul Andersen, formand for Hærvejskomitéen og medlem af regionsrådet for Region Syddanmark.

“Vi har nu fået en grundig VVM-undersøgelse og forundersøgelse, der dækker hele strækningen Haderslev-Hobro, så det faglige grundlag er på plads. Politikerne kan beslutte en linjeføring, mange berørte grundejere kan komme videre med deres liv,
og så kan projektet gennemføres, efterhånden som pengene findes. Næste naturlige skridt er projektering og anlæg af den sydlige del samt VVM-undersøgelse for den nordlige del – begge dele bør sættes i gang nu.”

Poul Andersen minder også om, at den samlede samfundsrente er på hele 5,4 pct. for de bedste linjeføringer, når alle etaper er gennemført, og hele 31 borgmestre fra det meste af Jylland står sammen i en fælles appel om Midtjysk Motorvej.

“Det er den langsigtede løsning i kombination med udvidelse af E45. Både trafikken, økonomien og den sunde fornuft er til stede, og vi ser nu konturerne af den store corona-regning, der venter eksportvirksomhederne. Det er vigtigere end nogensinde at sikre deres globale konkurrencekraft, bl.a. med bedre og mere stabil infrastruktur,” påpeger Poul Andersen.

 Mere info på www.hærvejsmotorvej.nu