Gitte Ottosen indtræder i MAGIONs bestyrelse

Gitte Ottosen - Pr-foto

MAGION får med Gitte Ottosen et bestyrelsesmedlem med blik for idræt- og kulturcenterets betydning for hele lokalområdet – også erhvervsmæssigt.

Billund Erhvervsfremmes formand indtræder i MAGIONs bestyrelse til august. Hun erstatter Søren Klausen, der gennem mange år har lagt et stort arbejde i MAGIONs bestyrelse.

Gitte Ottesen ser meget frem til at komme i gang med bestyrelsesarbejdet i MAGION.

”Som formand for Billund ErhvervsFremme er jeg optaget af, hvordan vi til stadighed kan udvikle og forbedre erhvervsklimaet i Billund Kommune. Der er mange indfaldsveje til et godt erhvervsklima, og kulturen betragter jeg som et væsentlig bidrag til, at ideer og virkelyst kan blomstre i vores lokalområde, hvilket også erhvervsmæssigt er en vigtig vækstparameter.

Bestyrelsesformand i MAGION Hans Bennetzen betegner Gitte Ottosen som et fantastisk match for MAGION. Hans Bennetzen glæder sig til at byde Gitte Ottosen velkommen på det førstkommende bestyrelsesmøde efter sommerferien.

”Gitte har et meget stærkt og bredt netværk og en uvurderlig helhedsforståelse for lokalsamfundet. Jeg tror på, at vi med Gitte ombord kan styrke MAGIONS rolle som katalysator for udvikling i hele Billund Kommune”, forklarer bestyrelsesformanden. ”Gitte supplerer vores bestyrelse med kompetencer og viden, der uden tvivl kan styrke MAGION som et fyrtårn for kultur- og idræt i Billund Kommune”. 

Lokalt er Gitte Ottosen nok mest kendt for sine mange år i byrådet i Billund Kommune, hvor hun har været formand for flere udvalg samt viceborgmester. Foruden en solid politisk erfaring kommer Gitte Ottosen også med en bred erfaring fra både erhvervsliv og uddannelsesområdet.

Gitte Ottosen CV:
Cand Oecon, Ålborg Universitet, april 1984

Ansat som økonomisk forskningsmedarbejder ved Statens Jordbrugsøkonomiske Institut, april 1984 – sep. 1985

Ansat som afdelingsleder for salgsafdelingen ved det fælleskommunale naturgasselskab KOMGAS, sep. 1985 – august 1990

Ansat som underviser på uddannelserne Datamatiker, Markedsføringsøkonom og Finansøkonom på Erhvervsakademi SydVest, august 1990 – december 2013

Ansat som underviser på uddannelsen Administrationsbachelor ved University College Syddanmark, august 2012 – januar 2018

Ansat som økonom ved Best Energy siden januar 2018 

 

Herudover medlem af byrådet (Økonomiudvalget, Børne- og kulturudvalget samt formand for Beskæftigelsesudvalget) januar 2006 – januar 2018

Formand for Billund ErhvervsFremme siden februar 2019