Sanders Historiske Hjørne: Et hus i Grindsted – Jernbanegade 15

Af Carsten Sander Christensen

Grindsted er historisk set en meget ung by. Den egentlige bykerne opstod først i begyndelsen af 1900-tallet og udviklingen tog rigtig fart omkring 1914, hvor jernbanen fra Vejle og dermed den moderne tid kom til vores egn. Byens struktur og arkitektur bærer præg af den voldsomme udvikling som især fandt sted mellem 1910 og 1930. Midtbyens vejnet opstod i den periode. Men på trods af byens kun godt 100-årige historie er nogle af byens huse et levende bevis på 1900-tallets lidt hektiske Danmarkshistorie her i Billund Kommune.

På hjørnet af Skolegade og Jernbanegade ligger huset med adressen Jernbanegade 15. Huset er opført i 1929 og voldsom restaureret i 1964. Huset har matr. 3np i Grindsted Ejerlav. Hele matrikel 3 området er udstykket fra den gamle Grindsted Kro’s jorde, der lå hvor den gamle Grand Hotel bygning ligger på Torvet i dag. Jernbanegade var – sammen med Borgergade, Nørregade, Vesterbrogade og Vestergade – en af de første gader i Grindsted by. Stationen blev opført o. 1917, og derfor var der brug for en vej til byens centrum. Jernbanegade blev anlagt. Hvor Torvet ligger i dag, var der for øvrigt stort kvægmarked i starten af 1900-tallet.

Foto: René Lind Gammelmark

De første beboere i huset er den i byen så kendte læge Frits Mynster og hans kone Sigrid Mynster. Han havde i flere årtier lægepraksis i byen. Da læge Mynster flytter ind på adressen har det været et af de første parcelhuse i området. Frits Mynster blev født den 29. oktober 1901 og døde den 23. januar 1949. I 1938 blev han valgt som den første sekretær i Grindsted Boligforening. Boligforeningens første ejendomme, blandt andet Hesteskoen, ligger stadig på hjørnet af Nygade og Nørregade v/Mejerigården. Sigrid Mynster, læge Frits Mynsters kone, er født den 3. november 1902 og døde den 23. maj 1951. Frits Mynster deltog under besættelsen som næstkommanderende og gruppeleder i modstandsarbejdet i Grindsted. Og han var en af rektor Mogens Højrups, der var leder af modstandsbevægelsen i 1943/44, mest betroede folk. Den 7. oktober 1944 gik Frits Mynster under jorden. Han flyttede til Helsinge i Nordsjælland og flygtede den 26. januar 1945 til Sverige. Et lille kuriosum var, at husets nuværende ejer, Kenneth Bugge Frederiksen, fandt den med sikkerhed første elektriske vaskemaskine fra starten 1920erne i husets kælder. 

Foto: René Lind Gammelmark

Efter den 2. verdenskrig rykkede medlemmer, Jens og Nanna Præstegaard, af byens nok mest betydningsfulde familie ind i huset. Jens Præstegaard blev født i 1900 som søn af gårdejer Anders Kristian (f. 1864 og d. 1947) og Marie Præstegaard Jensen. Jens Præstegaard døde i 1963. Han blev gift med Nanna Christense Præstegaard Jensen. Far til børnene: Gunhild, Grethe, Jens Erik og Else Præstegaard. Jens Præstegaard var slagteriejer. Nanna Christense Præstegaard blev født i 1909 og døde i 1964.  Anders Præstegaard var bror til Søren, Jes og Jens Præstegaard (ikke at forveksle med ovennævnte). Familien var driftig og sad i forskellige kreditforeninger, sognerådsbestyrelser, handelsstandsforeninger og virksomhedsledelser. Efter 2. verdenskrig blev Grindsted en af Jyllands vigtigste slagteribyer, med såvel svine- som kvægslagterier, hvilket jernbanearealet bar meget præg af.

Efter renoveringen af Jernbanegade 15 i 1964 flyttede skolebestyrer Poul Borking og konen Karen Borking ind i huset. Poul Borking var skolebestyrer på Grindsted Realskole 1963-1966. Poul Borking efterfulgte den kendte familie Højrup som skolebestyrer. Først var Kz-fangen og modstandsmanden Mogens Højrup (f. 1907- d. 1956) skolebestyrer fra 1942-1956 og siden fulgte konen Karen Margrethe Højrup fra 1956-1963. Parret Borking boede i flere årtier i huset. I dag bor byens taxavognmand Kenneth Bugge Frederiksen og familie på adressen

Foto: René Lind Gammelmark