Sanders Historiske Hjørne: Den Røde Kirke i Almstok (1325)

Af Carsten Sander Christensen

På hovedvejen imellem Skjoldbjerg og Almstok finder man et område i den ene vejside, hvor en mindre hæk omkranser en mindesten. På mindestenen er graveret: ”Her laa Almstok Kirke 1325 – Mindet rejst aaret 1912”. Rejsningen af stenen blev foretaget på foranledning af Nationalmuseets udgravninger i området i 1907. Arkæologen Christian Axel Jensen beskriver kirken som et rektangulært areal på 26,5 meter langt og 17 meter bredt. Med den tilhørende kirkegård var arealet rektangulært med målene 47 meter bredt og 66 meter langt. Her blev der ligeledes gjort fund af rester af små stendiger samt fund af menneske ben.

Kirketomten lå på Lille Almstokgård’s matrikel 1a i det lokale ejerlav. Lille Almstokgård brændte ned til grunden omkring år 1900. Almstok Kirke er første gang nævnt i Ribe Oldemoder, Ribe domkapitels brevbog bestående af 29 pergamentblade fra 1290-1322. Omkring 1500 er der med håndskrift tilføjet desolata (øde). Mindestenen er en erindring om, at områdets historie er mere mangfoldig end man hidtil har antaget. Ifølge Nationalmuseets optegnelser blev der foretaget såvel hedenske som kristne begravelser på tomten. Ved den førnævnte udgravning fandt man håndstore sten, rå kampesten, kalkbrokker samt menneske ben rester i større omfang.

Kirkestedet huskes så sent som i 1638, hvor Hejnsvigpræsten Ole Worm i sin indberetning til Kirkeministeriet i København skriver: ” Østnordøst fra Hejnsvig siges at have været et kapel i gamle dage, som dog nu er øde med alle; deri menes i gamle dage at være holden sjælemesse i pavedømmet.” Af kirken, der endnu i 1700-tallet beskrives som en ruin, er i dag intet synligt over jorden. Kirken kaldes herefter i Danske Atlas, 1769, den Røde Kirke, et navn der i folkemunde har overlevet til den dag i dag. Arkivar og historiker, Oluf Nielsen forklarede navnet ved, at kirken havde været bygget af røde mursten. Ved hans besøg i 1868 her på egnen så han dele af det ødelagte fundament. I 1922 på Grene Gamle Kirkegård på Annexvej fandt man en rød teglsten som formodes at være en af stenene fra den oprindelige Almstok Kirke.

Der var adskillige myter og sagn tilknyttet den lille kirke ude på heden. Et af sagnene var, at der på den ovennævnte gård, Lille Almstokgård befandt sig flere helgenbilleder og ikoner fra kirkens storhedstid i den tidlige middelalder. Disse forsvandt alle ved den voldsomme brand på gården omkring år 1900. En anden myte var kirkenøglerne, der ifølge forskellige vidner blev fundet på kirketomten engang i 1800-tallet, var blevet sendt til Museet på Koldinghus. Grene Sø, der i fordums tid lå i det lave område syd og sydøst for Grene Gamle Kirkegård og var tørret ud på grund af afvanding skulle have været hjemsted for to store grundsten fra Almstok Kirke. De var havnet der, da man havde transporteret dem over søen en vinterdag, hvor isen revnede. Den mest hårdnakkede af alle myter var at efter den Sorte Død omkring 1350 var der kun en mor og hendes datter tilbage på hele egnen. Datteren mødte en vejfarende svend tæt ved kirketomten og ægtede ham. Fra disse to stammer hele befolkningen på Almstok egnen.

I begyndelsen af Middelalderen var det nuværende Billund Kommune mestendels dækket af større løvskovsarealer ligesom befolkningstallet var relativt stort på egnen. Dette betød at området havde flere sogne end i dag. Blandt de vigtigste sogne der blev nedlagt, var Almstok, Fitting og Filskov sogne. Sognet er formodentlig nedlagt som følge af befolkningstabet under den Sorte Død og den efterfølgende landbrugskrise, og området er derefter delt mellem Vorbasse og Randbøl sogne (Vejle amt). Devisen var ingen kirkeskat inddrevet ingen kirke.

Vi anvender cookies for at sikre at vi giver dig den bedst mulige oplevelse af vores website.
Hvis du vælger ikke at aktivere cookies, fungerer siden ikke optimalt, angiv dit valg til højre.

Cookie indstillinger

Nedenfor kan du vælge hvilke typer cookies du vil tillade fra hjemmesiden, klik på "Gem cookie indstillinger" for at angive dit valg.

Funktions cookiesSiden benytter funktions cookies, disse er nødvendige for at siden fungerer.

Analytiske cookiesSiden benytter analytiske cookies, således at vi kan analysere besøg, og optimere hjemmesiden.

Social mediaSiden benytter ikke social media cookies.

ReklameSiden benytter ikke reklame relaterede cookies.

AndreSiden benytter 3 part cookies, bla. til funktionalitet af siden, der bliver ikke gemt personlige informationer.