Bülows Hjørne: Hansens Hotel i Grindsted – og en hotelejers tragiske deróute

Af Louis Bülow

Vi skruer tid og sted tilbage til det hæderkronede Hansens Hotel i Grindsted til en søndag i oktober 1943 engang under besættelsen. En råkold efterårsdag i krigens skygge uden islæt af gamle dages fredfyldte nostalgi og stokroseromantik. Også i Grindsted holder man sig helst indendøre, men bag de nedrullede mørklægningsgardiner lurer angsten, utrygheden og frustrationerne.

Man oplever i de år et tragisk kapitel i vort lands historie med besættelsestid, varerationering, spærretid, udgangsforbud, luftværnssirener og militærfolk fra Wehrmacht, der beslaglægger skoler, huse, ejendomme og fabriksbygninger til kommandocentraler og indkvartering af tyske soldater.

Om aftenen ligger de mørklagte gader og stræder nærmest øde og mennesketomme hen med få køretøjer i gadebilledet og enkelte cyklister med hvide armbind, der lister sig afsted.

Ellers synes alt i Grindsted at være, som det plejer at være – ved det gamle. Og så alligevel …

Dén søndag i oktober 1943 er verden ved at gå helt af lave på Hansens Hotel, der i flere årtier har været ejet og drevet af det samme familiedynasti Hansen, nu med sønnen Holger Hansen i front.

Helt tilbage fra århundredeskiftet havde faderen, den driftige slagter Niels Andreas Hansen, med mod og fremsyn opkøbt store jordlodder i lokalområdet omkring Banegårdsvej og Borgergade i Grindsted, hvor han efterhånden sad på 20 tønder land. Han erhvervede Grindsted Landbohjem med planer om at omdanne hjemmet til et stort afholdshotel uden udskænkning af stærke drikke.

Det blev til en gennemgribende ombygning med blandt andet etablering af en ekstra etage, mødelokaler og gæsteværelser, og Grindsted Landbohjem fik tildelt afholdsbevilling. Navnet blev ændret til Afholdshotellet, og i 1922 overdrog N. A. Hansen hotellet til sønnen Holger Hansen, der få år senere endegyldigt ændrede navnet til Hansens Hotel.

Med sønnen blev der åbnet op for nye tider, sæder og skikke, og navneskiftet fra Afholdshotellet til Hansens Hotel fik førstelærer J. Kr. Nielsen til i en kommentar i Vejle Amts Folkeblad tørt at bemærke: ”Det er en almindelig Antagelse, at man paa Afholdshotellet i Grindsted har Adgang til at blande sin medbragte Spiritus i den rekvirerede Kaffe og saaledes nyde den i Hotellets Lokaler.”

Ifølge en artikel i lokalavisen Sydvestjylland var området og miljøet omkring Hansens Hotel i 1920’erne, 1930’erne og under besættelsen blevet et populært samlingssted for drukmåse og skæve eksistenser med vold, svir og billig sprut som trofaste følgesvende. Minefeltet i Grindsted og centrum for byens drikkeri.

I sit store værk Stationsbyens Samfund om folk og foreninger i Grindsted 1880 – 1940 omtaler lektor Sidsel Eriksen, der er datter af Grindsteds legendariske bibliotekar-par Kirstine og Hans Erik Eriksen, i øvrigt hotelejer Holger Hansen og hans ”dårlige rygte i det hele taget.”  

Foto: Hans Lund, Kilde: Grindsted Arkivet

Lad os vende tilbage til hin skæbnesvangre søndag den 24. oktober 1943, hvor aviser over hele landet bringer de tragiske begivenheder til torvs, der netop dén dag udspiller sig på Hansens Hotel i Grindsted:

  • Så langt væk som i det nordjyske udbasunerer Vendsyssel Tidende med store typer Hotelejeren hældte kogende Vand paa Køkkenpigen og afslører, at “Politiet har lukket Hansens Hotel i Grindsted, og Værten, Hotelejer Holger Hansen, blev anholdt i Onsdags.”
  • Heller ikke Folkebladet for Himmerland og Hanherrederne Løgstør Avis lægger fingrene imellem. Man følger op med saftige detaljer under overskriften Hotelejer beruset otte Dage i Træk og fortæller, at ”Politiet forleden Eftermiddag har anholdt Hotelejer Hansen, Hansens Hotel i Grindsted. Hotelejeren fik at en Læge Prædikatet døddrukken.”

 

Frysende åbenhjertigt fremgår det af datidens retsreferater og de anførte avisartikler, at hotellets ejer Holger Hansen dén søndag i stærkt beruset tilstand og i meget mangelfuld påklædning havde overfaldet sit eget serveringspersonale og tilmed smidt en kedel kogende vand efter hotellets køkkenpige.

Måske skulle der bare festes og drikkes tæt, måske spøgte indre dæmoner, måske skulle uforløste drømme og bristede illusioner druknes. Under alle omstændigheder opførte hotelejeren sig så upassende og på en sådan måde, at man måtte tilkalde en læge, som kunne give ham en beroligende indsprøjtning.

Men det gav ikke den 49-årige hotelejer ro i sjælen eller styr på spritten, og allerede dagen efter var den gal igen. Hotelværten optrådte atter overmåde beruset og fortsatte drikkeri og truende adfærd de følgende dage. Politiet måtte skride til anholdelse, og Holger Hansen blev ført til Kriminalretten i Kolding.

I et åbent retsmøde erkendte han sig skyldig i beruselse men forsøgte at overbevise dommeren om, at han havde lov til at nyde spiritus i hotellets spisekammer. Et sted, som han mente hørte ind under hans private domæne.

I retsmødet kom det yderligere for dagens lys, at Holger Hansen havde forsømt at få fornyet sin afholdsbevilling, da den udløb den 19. juli 1943. Han havde således i flere måneder drevet Hansens Hotel i Grindsted helt uden bevilling og blev idømt 20 dages hæfte for beruselse og overtrædelse af beværterloven.

Der blev gjort kort proces, og Hansens Hotel i Grindsted blev lukket indtil videre.

Det var ikke første gang, at hotelejer Holger Hansen og Hansens Hotel havnede på avisernes forsider. Bataljer med ævl, kævl og umådeholdent drikkeri var i årevis en almindelig foreteelse, og i foråret 1930 kunne dagbladene under overskrifter som Et Braavallaslag i Grindsted berette om ballade og fulderikker i slagsmål på det ellers så pæne afholdshotel:

”Da Hotelejer Holger Hansen og dennes Broder ilede … til Undsætning, opstod der et voldsomt Slagsmaal. Byens Politibetjent var ikke hjemme, men Slaget var endnu ikke endt, da han efter nogen Tids Forløb kom til Stede”

Ifølge aviserne var alle hotellets ruder blevet knust i kampens hede, og der vankede brådne pander såvel til bøller som betjente: Baade Valpladsen og Deltagerne frembød et uhyggeligt Skue …         

Få måneder efter den famøse søndag i oktober 1943 kunne man den 14. januar 1944 i dagens aviser læse en kortfattet notits, der kom til at markere afslutningen på Hansen-dynastiets årelange ejerskab af Hansens Hotel i Grindsted.

”Hansens Hotel i Grindsted er af Holger Hansen solgt til fhv. møller J. Storgaard, Grindsted, for kr. 145.000 Kroner.”

En epoke var slut – en anden kunne begynde …

N. A. Hansens gravsten på Grindsted Kirkegård – Kilde: Torben Bank Sørensen

 

Grethe Engelbrecht bliver her interviewet af Danmarks Radio på Hansens Hotel i 1970’erne – Kilde GrindstedArkivet

Vi anvender cookies for at sikre at vi giver dig den bedst mulige oplevelse af vores website.
Hvis du vælger ikke at aktivere cookies, fungerer siden ikke optimalt, angiv dit valg til højre.

Cookie indstillinger

Nedenfor kan du vælge hvilke typer cookies du vil tillade fra hjemmesiden, klik på "Gem cookie indstillinger" for at angive dit valg.

Funktions cookiesSiden benytter funktions cookies, disse er nødvendige for at siden fungerer.

Analytiske cookiesSiden benytter analytiske cookies, således at vi kan analysere besøg, og optimere hjemmesiden.

Social mediaSiden benytter ikke social media cookies.

ReklameSiden benytter ikke reklame relaterede cookies.

AndreSiden benytter 3 part cookies, bla. til funktionalitet af siden, der bliver ikke gemt personlige informationer.