Billund Kommune uddeler gratis mundbind

Foto: Pixabay.com

Fra 22. august har regeringen indført krav om, at passagerer i offentlig transport skal bære mundbind. Da dette kan være en økonomisk byrde for socialt udsatte grupper, kan enkelte derfor få udleveret gratis mundbind.
Det bliver nu muligt for følgende personer at få udleveret gratis mundbind:

Kontanthjælpsmodtagere
Personer på integrationsydelse
Andre socialt udsatte

Kravet om at bære mundbind gælder for alle danskere, som anvender busser, tog, metro og letbaner. Kravet gælder også for flextrafik, flextur og på bus- og togstationer, metrostationer og ved letbanestoppesteder samt letbane-stationer.

Også i den private kollektive trafik gælder kravet. Det betyder, at man også skal bære mundbind, hvis man anvender fjernbusser, færger og privat taxikørsel.

Her henter du mundbind
I Billund Kommune udleveres gratis mundbind på:

Jobbutikken på Rådhuset, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted
Kompetencecentret, Tårnvej 135, 7200 Grindsted
Der udleveres 5-10 stk. mundbind ad gangen.

Særligt for Skoleelever
Skoleelever over 12 år, hvor kommunen har befordringsforpligtelse pga. afstand eller farlig skolevej får udleveret gratis mundbind på skolen. Det samme gælder for elever, der modtager specialundervisning i specialskoler og specialklasser, hvor kommunen er forpligtet til befordring, og hvor transporten foregår i taxa.