Billund Bad fejrede i 2019 sit 50-års jubilæum

Foto: Hugo Sørensen, Billund Photo

Billund Bad’s renovering viste sig at blive væsentlig dyrere end først antaget. Derfor igangsatte Billund Bad en større indsamling i Billund, og søgte om ekstra støtte hos Ole Kirks Fond og Billund Kommune. Denne indsats har båret frugt, idet der nu er ialt 16 millioner i støtte fra Ole Kirs Fond, 12 millioner fra Billund Kommune og omkring 20.000 kr fra borgere og virksomheder i Billund, hvilket betyder at hele projektet vedr. renoveringen kan sættes i gang og fuldføres.

Billund Bad – Foto: Hugo Sørensen, Billund Photo

Billund Bad kunne i 2019 markere 50-års jubilæum.
Ude bassinet blev taget i brug første gang den 4. juli 1969, men først officielt indviet den 7. september 1969.
De første to måneder var der 40.000 besøgende, og børnebilletterne kostede 2 kroner, mens voksenbilletter kostede 4 kroner.

Foto: Hugo Sørensen, Billund Photo

I 1985 blev den indendørs svømmehal indviet, og det er nu denne, der efter 35 års brug n u skal renoveres for godt 28 millioner kroner, hvoraf størstedelen kommer fra Ole Kirks Fond (16 millioner), Billund Kommune (12 millioner), lokale firmaer og private (20.000 kr.).

Den renoverede svømmehal med et 15 kvadratmeter større cafeteria, forventes at være klar til indvielse i sommeren 2021.

Foto: Hugo Sørensen, Billund Photo