Nyt offentligt-privat partnerskab for at fremme kvalitetsuddannelse

LEGO Fonden,John Goodwin og Rasmus Prehn - PR-Foto

LEGO Fonden og ministeren for udviklingssamarbejde underskriver en samarbejdsaftale med fokus på at udvikle og styrke deres arbejde inden for uddannelse i krisetider og i humanitære situationer og udviklingslande rundt omkring i verden.

København, 4. september 2020: I dag underskrev John Goodwin, direktør for LEGO Fonden, og minister for udviklingssamarbejde Rasmus Prehn en samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding). Aftalen skitserer en række vigtige synergier og samarbejdsområder mellem parterne inden for uddannelse i humanitære situationer og udviklingslande, især i Afrika. Partnerskabets mål er, at børn gennem innovativ læring bliver rustet til at skabe en bedre fremtid. Det vil også fokusere på at nedbryde skadelige sociale og kønsnormer, så piger og drenge opfostres til at være ligestillede borgere med de samme rettigheder og muligheder.

LEGO Fonden og Udenrigsministeriet har løbende samarbejdet henover årene, men det er første gang, at samarbejdet formaliseres med fælles mål og muligheder inden for uddannelse globalt. Ved indgåelse af det offentlige-private partnerskab har parterne givet hånd på at arbejde for lige adgang til uddannelse for alle børn – piger, drenge og unge mennesker i skrøbelige stater og humanitære situationer og udviklingslande.

”LEGO Fonden er stolte over at samarbejde med Udenrigsministeriet om at sikre, at alle børn verden over har adgang til kvalitetsuddannelse og en legende tilgang til læring,” siger John Goodwin, direktør for LEGO Fonden. ”Det er vores håb, at vi gennem dette partnerskab kan fortsætte med at understøtte og styrke hinandens arbejde inden for uddannelsessektoren, men også at vi kan inspirere andre offentlig-private samarbejder inden for uddannelse i humanitære kontekster og udviklingslande.”

”Danmark er en stærk forkæmper for børns rettigheder og trivsel. Vi skal sikre, at børn i hele verden har mulighed for at realisere deres håb og drømme. LEGO Fonden gør et enormt vigtigt stykke arbejde for global uddannelse, og jeg ser frem til at bygge videre på vores fælles ekspertise med dette innovative offentlig-private partnerskab. Sammen kan vi gøre mere for at støtte uddannelse som en afgørende grundsten i at sikre ligestilling” siger Rasmus Prehn, minister for udviklingssamarbejde.

Udenrigsministeriet og LEGO Fonden har begge demonstreret deres langvarige engagement i uddannelse af børn, der vokser op i humanitære situationer og udviklingslande verden over. LEGO Fonden arbejder hver dag for skabe en fremtid, hvor læring gennem leg giver børn mulighed for at udvikle deres kreativitet, engagement og livslange læring. LEGO Fondens programmer og partnerskaber fokuserer på at identificere og teste innovationer, at uddanne lærere og pædagoger, at støtte forældre og omsorgspersoner og at samarbejde med organisationer, som kan skalere indsatser igennem nationale uddannelsessystemer.

LEGO Fondens og Udenrigsministeriets samarbejde bygger på parternes komplementære ekspertise og finansielle ressourcer. LEGO Fonden arbejder for at sikre legende læring for alle børn, mens Danmark har fokus på kvalitetsuddannelse for sårbare grupper med et særligt fokus på piger. Et af de vigtige formål med den danske udviklingsbistand målrettet uddannelse i udviklingslande og humanitære situationer er at sikre, at piger har adgang til kvalitetsuddannelse og inkluderende forhold, der understøtter deres skolegang. Dette opnås ved at nedbryde og gentænke skadelige sociale og kønsnormer og derigennem fremme ligestilling. Danmark prioriterer stærke samarbejder med andre donorer og uddannelsesaktører inden for humanitær- og udviklingssektoren og støtter både uddannelse under krise og konflikt samt langsigtet styrkelse af uddannelsessystemer.

Udenrigsministeriet og LEGO Fonden samarbejder med en række af de samme partnere på uddannelsesområdet og vil løbende afdække, hvilke muligheder det bringer med sig. Danmarks investering i uddannelse globalt er primært kanaliseret igennem organisationerne Education Cannot Wait, Global Partnership for Education og UNICEF samt en række ikke-statslige aktører. LEGO Fonden har ligeledes partnerskaber med Education Cannot Wait og UNICEF samt en række ikke-statslige organisationer skriver LEGO i en pressemeddelelse.

 

 

Om LEGO Fonden 
LEGO Fondens mål er at inspirere og udvikle dem, der skal bygge fremtiden – en mission som deles med LEGO Koncernen. LEGO Fonden ønsker at skabe en fremtid, hvor læring gennem leg hjælper børn til at være kreative, engagerede og at kunne lære hele livet igennem. LEGO Fondens arbejde handler om at sætte fokus på legens vigtighed for børns udvikling og gentænke rammerne for læring. I samarbejde med førende eksperter, indflydelsesrige aktører, undervisere og forældre vil LEGO Fonden udstyre, inspirere og aktivere forkæmpere for leg. www.LEGOfoundation.com

Om Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriet arbejder globalt med ambassader placeret over hele verden. Vi arbejder for Danmarks interesser og værdier i forhold til omverdenen på en måde, der fremmer danskernes frihed, tryghed og velstand samt en mere fredelig og retfærdig verden med udvikling og økonomisk vækst for alle.