Konfirmation i Grene Kirke lørdag den 12. september 2020

Grene Kirke - Foto: René Lind Gammelmark

Konfirmation i Grene Kirke, lørdag den 12. september 2020 kl. 10.00

Emil Juhl Falk Larsen,