Ambitiøst skoleprojekt for børn med særlige behov

Foto: Pixabay.com

Et nyt skoleprojekt har set dagens lys i Billund. Projektet skal favne børn med særlige behov og fjerne de udfordringer, som står i vejen for en god skolegang.

Billund har en stærk byvision og en klar ambition: At være børnenes hovedstad. For at lykkes fuldt ud med en sådan ambition, kræver det, at man får alle med. Det betyder, at der skal være bedre mulighed for, at børn med særlige behov eller udfordringer kan få en god skolegang. Det sætter Fonden Drive fokus på, når de til september etablerer sig i Billund. Drive starter en række tilbud og projekter op, der blandt andet skal gribe de børn og unge, der af forskellige årsager er udfordret af skolevægring, manglende motivation eller generelt mistrives i skolen. Drive er en not-for-profit fond, som har rejst penge fra bl.a. KIRKBI, der har skudt 15 mio. kroner ind i fonden.

Bag Drive står de to partnere Christopher Moyell Juul og Michael Løhde, som har stor erfaring med at drive behandlingstilbud inden for skoleområdet til børn med særlige behov, herunder diagnoser som ADHD og autisme. Gennem mange års arbejde med børn og unge har de fået indsigt i såvel forskning som praksis inden for området. Målet er at kombinere det bedste fra de to verdener og dermed danne grundlaget for at lykkes med den ambitiøse målsætning at skabe verdens bedste specialskole – i første omgang i Billund, og på sigt også andre steder i verden. Christopher Moyell Juul siger:

“Der er lavet meget forskning om læring og om psykiatriske diagnoser, men der eksisterer forbløffende nok stort set intet om specialskoler. Det vil vi ændre på. Det er vigtigt, at indsatsen og rammerne på specialskoler er baseret på solid forskning og evidens i forhold til, hvad der fungerer. Det fortjener børnene.”

Fagligt fyrtårn for specialskoler
Især koblingen mellem forskning og praksis er ifølge Christopher Moyell Juul et område, hvor der generelt mangler viden og erfaring, ikke bare i Danmark, men globalt. Derfor er målet på sigt også at etablere flere skoler rundt omkring i verden, hvor andre skoler og uddannelsesinstitutioner kan komme og se, hvordan man hjælper børnene i praksis.

”Vores ambition med projektet i Billund er at etablere et fagligt fyrtårn inden for specialskoler med de nyeste metoder og værktøjer, baseret på evidens og forskning. Her vil andre kunne komme og se, hvordan vi hjælper børnene i praksis og lade sig inspirere til at anvende de bedste metoder til at skabe værdi for disse børn og deres skolegang”, siger Christopher Moyell Juul.
Drives metoder er udviklet i tæt samarbejde med nogle af verdens dygtigste forskere indenfor børns motivation, leg, udvikling og læring og er baseret på mange års forskning med dokumenteret effekt. At Drive har valgt at etablere sig i Billund er således ingen tilfældighed. Christopher forklarer:

“For os i Drive er Billund ved at blive verdens centrum for arbejdet med børn, leg og læring ligesom Silicon Valley er det for IT. Vi er slet ikke i tvivl om, at Billund over de næste 10 år vil tiltrække en række af verdens førende virksomheder og forskere på børneområdet, og selvfølgelig vil vi gerne være en del af den udvikling.” skriver de i en pressemeddelelse.