Handelsbanken lukker filialen i Grindsted

Foto: René Lind Gammelmark

Samler filialer for at styrke kunderådgivningen


Handelsbanken i Danmark ønsker at styrke rådgivningstilbuddet til kunderne. Derfor samles og styrkes filialnetværket, og antallet af fysiske filialer reduceres. Det betyder blandt andet, at Handelsbanken lægger sine to filialer i Give og Grindsted sammen, og filialen i Grindsted vil lukke den 28. oktober.
”Vi har valgt at konsolidere vores filialnetværk, fordi vi tror, at vi kan levere et endnu stærkere tilbud til vores kernekunder ved at samle vores kompetencer,” forklarer Kathrine Vesterager Andersen, direktør i Handelsbanken Give-Grindsted, og fortsætter. ”Et stærkt, samlet medarbejderteam i Give vil kunne give kunderne endnu bedre og mere specialiseret rådgivning, både på privat- og erhvervssiden. Desuden vil det give medarbejderne bedre udviklingsmuligheder og et stærkere fagligt miljø”.

Vi vil fortsat være tæt på vores kunder
Handelsbanken tog det første skridt til en sammenlægning af filialerne i Give og Grindsted i foråret 2019 og reducerede åbningstiden i Grindsted til to dage ugentligt. Nu tager banken skridtet fuldt ud og vælger at lukke filialen i Grindsted den 28. oktober 2020, men banken vil fortsat være synlig og engageret lokalt i Grindsted:

”Som filial kommer vi til at dække et større geografisk område, men vi fortsætter med at engagere os lokalt i både Give og Grindsted. Vi møder stadig vores kunder der, hvor det passer dem bedst – vi kører ud til møder, inviterer ind til møder og kommunikerer digitalt. Vores decentrale model og princippet om at være tæt på kunden rykker vi ikke ved. I Handelsbanken har vi fortsat mandat til at træffe egne beslutninger lokalt. For kunderne giver det blandt andet handlekraft og gode kundeoplevelser,” siger Kathrine Vesterager Andersen.

Sammenlægningen af filialerne afspejler den udvikling, der ses overalt i bankverdenen, hvor de daglige bankforretninger i højere grad foretages digitalt, mens kunderne primært besøger banken for at få individuel og mere specialiseret rådgivning.

Teamet glæder sig til at byde kunderne velkommen
Onsdag den 28. oktober er sidste åbningsdag i filialen i Grindsted. Adressen på filialen i Give er Jernbanegade 16, 7323 Give. Filialen holder åbent alle hverdage mellem kl. 9.00 til 16.00 med undtagelse af torsdage, hvor åbningstiden er 10.00 til 16.00. Desuden er der mulighed for rådgivning alle hverdage mellem kl. 8.00-20.00 efter aftale.

”Vi glæder os rigtig meget til at byde kunderne fra Grindsted velkommen her i Give. En del af kunderne har vi jo allerede mødt. Alle er velkomne til at komme forbi og hilse på vores team, og vi vil stræbe efter at skabe en smidig overgang for kunderne. Vi tror, at det vil være en fordel for mange, at vi er flere kræfter til at sikre en god kundeoplevelse og høj tilgængelighed, uanset om vi mødes på telefon, fysisk eller digitalt,” slutter Kathrine Vesterager Andersen i en pressemeddelelse.