Klar flertals afgørelse omkring salg af Billund Trav

Foto: Hugo Sørensen, Billund Photo

Ved aftenens ekstraordinære generalforsamling i Billund Trav A/S var der stor interesse fra aktionærerne omkring afgørelsen om et salg af banens areal til Kirkbi A/S.

Der var repræsenteret 2.100 stemmer (1.958 på den ordinære generalforsamling) svarende til en kapitalandel på 525.000 kr. Af disse var der 1.635 stemmer for et salg (1.590 på den første forsamling) og 465 stemmer imod (368 stemmer på den første forsamling). For at forsamlingen kunne godkende salget til Kirkbi A/S, skulle 2/3 del af de afgivende stemmer være ja, hvilket blev resultatet med bred margin.

Aftalen med Kirkbi A/S betyder, at man kan afvikle løb på Billund Trav til udgangen af 2021.

Nu skal bestyrelsen i arbejdstøjet for at sikre, at sportens aktører sikres de bedste muligheder for at komme videre med deres sport. Det skal ske i dialog med alle involverede parter, så man sikrer at sporten mister mindst mulige aktive, det være sig såvel inden for ungdomsrækkerne, som blandt amatørerne og de professionelle udøvere skriver Billund Trav i en pressemeddelelse.