Sanders Historiske Hjørne: Busten af Mogens Høirup og hvad den kan fortælle

Af Carsten Sander Christensen

Når man går rundt på Billund Kommunes Museer, er der flere genstande, der falder en i øjnene. Blandt andet kan man støde på en buste med et sort hoved på en lyngfarvet sokkel. På soklen står der Mogens Høirup (1907-1956). Der er ingen yderligere oplysninger om personen på busten. Mogens Høirup var søn af Ranum Seminariums forstander Christian Høirup, og læste selv til lærer. Allerede i studietiden gjorde Mogens Høirup sig bemærket. Datidens meget konservative undervisningsmetoder og tilgang til børnene var ikke hans livret.

I stedet for udviklede han mere visionære planer og muligheder for en mere tidssvarende undervisning. Høirup var langt forud for sin tid. Han begyndte som privatskolelærer på Frederikshavns Private Realskole, der på daværende tidspunkt lå i Danmarksgade 40 ikke langt fra Flådestationen. I 1942 overtog han sammen med sin kone Karen den private Grindsted Kost- og Realskole

Mogens Høirup var af modstandsbevægelsen i Esbjerg udset som kontaktperson for et større område i det syd- og midtjyske. Allerede i 1942 blev han kontaktet, men han afslog. Året efter i 1943 slog han til. I efteråret-vinteren 1943-44 organiserede han modstandsbevægelser overalt i det Det nuværende Billund Kommune. Sammen med lægerne Frits Mynster og Børge Næsted, folk fra Grindstedværket Arne Andreassen, Palle Hansen og Arne Michael Hansen og Landmænd som Mogens Eeg Sørensen og Søren Boisen Madsen blev et unikt netværk af velorganiserede modstandsfolk organiseret.

Dette modstandsarbejde som førte til hans arrestation af Gestapo den 6. oktober 1944, med efterfølgende fængselsophold på Staldgården i Kolding, i Frøslevlejren fra den 23. november og i Neuengammes udkommandoer Dessauer Ufer og Bullenhuser Damm fra 12. januar 1945. I april 1945 kom han med Folke Bernadottes hvide busser til Sverige, og den 17. maj vendte han hjem til Grindsted, hvor han genoptog arbejdet som skolebestyrer til sin død i 1956. Ved siden af sit skolearbejde skrev Mogens Høirup flere børnebøger. Mogens Højrup havde fangenummer 69.122.

Mogens og Karen Høirups datter Hanne (f. 1939) uddannede sig som sin far til lærer, og blev i 1965 gift med den amerikanske børnelæge Howard Kulin; parret har siden boet i USA. Parret har samlet, bearbejdet og oversat Mogens Høirups breve, dagbogsoptegnelser og senere beretninger om sin fængsling og sit fangenskab, og resultatet er blevet en lille bog, hvis engelsktalende målgruppe vel primært er amerikanere med dansk baggrund eller med en særlig interesse for Danmarks historie under besættelsen. I samarbejde med undertegnede og Samuel Rachlin udkom i 2009 bogen Mogens Høirup: An Extraordinary Story of an Ordinary Man. Trykt på et forlag i Philadelphia.

Den del af bogen, som handler om Mogens Høirups tyske fangenskab, blev allerede skrevet i 1945 og trykt i bogen “Danske i tyske Koncentrationslejre” som udkom i befrielsesåret. Derimod havde Mogens Høirups breve til hustruen, som alle stammer fra månederne inden transporten til Tyskland, ikke tidligere været trykt. Ud over de sædvanlige anmodninger om at få sendt sæbe, tobak og tændstikker indeholder de hans beretninger om og refleksioner over dagligdagen i fængslet eller lejren. Det er unikt, at Mogens Høirup, under de givne forhold i Neuengamme, havde overskud til at skrive sine refleksioner ned. Dagbogspassagerne blev forelagt universitetslektorer i England, som talte rosende om Høirups litterære evner.

Howard Kulins baggrund er ligesom Samuel Rachlins litauisk-jødisk. Omkring årtusindskiftet begyndte familien Kulin et samarbejde med Samuel Rachlin. Bagest i bogen blev der trykt en forelæsning, som Samuel Rachlin i 2002 holdt i American-Scandinavian Foundation i New York, hvori han beretter om sine forældres velkendte lidelseshistorie; forelæsningen blev holdt som led i en forelæsningsrække som Hanne og Howard Kulin i 2000 instituerede i Mogens og Karen Høirups navn, og som var oplægget til den førnævnte bog

Foto: Billund Kommunes Museer