Billund ErhvervsFremmes direktør stopper

Foto: René Lind Gammelmark

Direktør Hans Peter Folmann, som siden februar 2018 har stået i spidsen for Billund ErhvervsFremme, fratræder sin stilling.

Efter en strategisk proces besluttede bestyrelsen i 2018 at søge en direktør, som kunne bringe foreningen videre til større gavn for medlemmerne og erhvervsudviklingen i kommunen.

– Hans Peter Folmann har indfriet bestyrelsens krav og forventninger til dette, udtaler foreningens formand Gitte Ottosen. Resultaterne taler for sig selv: medlemsskaren er vokset med 25% til nu over 400 medlemmer. Der gennemføres nye attraktive arrangementer med stor opbakning fra medlemmerne. Et længe næret ønske om etablering af et iværksættermiljø er realiseret, og endelig har Hans Peter Folmann i dialog med bestyrelsen haft en betydelig rolle i udviklingen af en ny foreningsorganisering, hvor målet er en endnu mere agil forening med større medlemsinvolvering, bl.a. via et antal Advisory Boards.

– Bestyrelsen er imidlertid enig med Hans Peter Folmann i, at foreningen står over for en konsolideringsfase, hvor der er behov for en anden direktørprofil. Der er derfor indgået en gensidig aftale om Hans Peter Folmanns fratræden, og processen med at finde hans efterfølger vil snarest blive iværksat, slutter Gitte Ottosen skriver Billund ErhvervsFremme i en pressemeddelelse.