Elever på Grindsted Gymnasium tester og testes for Corona-antistof

Foto: René Lind Gammelmark

OPDATERET KL. 16.14

Danske regioner har i samarbejde med biologilærerforeningen tilbudt landets ungdomsuddannelser, at de kan få mulighed for at teste eleverne for, om de har haft Corona.

Det tilbud kan Grindsted Gymnasium & HF selvfølgelig ikke sige nej til, og derfor får alle eleverne og skolens ansatte tilbudt testen klassevis i løbet af uge 39. Det er naturligvis frivilligt for den enkelte, om man vil testes skriver Grindsted Gymnasium & HF i en pressemeddelelse.

Elever fra biologi A og biotek A holdene vil sammen med deres lærere besøge klasserne, forklare om virus, antistof og vejlede eleverne i selve udførelsen af testen.

Testen er en antistoftest – dvs. den tester om man har haft Corona, ikke om man har det lige nu.

Testen minder om en graviditets test – blot bruges der to bloddråber i stedet for urin – og den afslører, om man har dannet de to vigtigste antistoffer imod covid-19. Hvis man reagerer positivt på blot den ene har man været smittet og har dannet antistoffer. Da man ikke ved hvor godt antistofferne beskytter, eller hvor længe de holder, skal man altid følge sundhedsstyrelsens anbefalinger og gå i karantæne, hvis man mærker symptomer fortæller Grindsted Apotek til Netavisen Grindsted.

Rent praktisk betyder det at hvis nogle er positive, skal de ikke i karantæne, testes eller andet. Der er tilfælde, hvor personer der har haft Corona virus er blevet smittet igen. 

Regionerne vil bruge dataene anonymt til at få et overblik over, hvor mange der har været smittet.

Du kan læse mere om COVID-19 her